VEH dient WOB-verzoek in over elektra-aansluitingen nieuwbouw

Geplaatst op 31 jan 2019 , bijgewerkt 31 jan 2019, 08:00

Vereniging Eigen Huis wil opheldering over de resultaten van het ACM-onderzoek naar de voortdurende vertragingen bij het aansluiten van nieuwbouwwoningen op elektra. Daartoe heeft de vereniging een WOB-verzoek gestuurd naar de ministers Ollongren en Wiebes. 

De wettelijke termijn om nieuwbouwwoningen binnen 18 weken na aanvraag aan te sluiten op elektriciteit wordt regelmatig overschreden. Kopers moeten soms maanden langer wachten op de oplevering, omdat hun nieuwe woning nog geen stroom heeft. Na vragen van Vereniging Eigen Huis gaf minister Ollongren in de zomer van 2018 aan de ACM de opdracht om onderzoek te doen naar de grote vertragingen.

Nietszeggend rapport

In november 2018 rapporteerde de ACM slechts in algemene bewoordingen dat de vertragingen het gevolg zijn van een gebrek aan beschikbare mankracht, dat de nood hoog is en er op alle manieren gekeken moet worden hoe dit zo snel mogelijk moet worden opgelost. Minister Wiebes voert hierover overleg met netbeheerders.

Over de exacte oorzaken en mogelijke oplossingen  is niets bekend vanwege beweerde ‘concurrentiegevoelige informatie’. 'Een onbegrijpelijk argument', zegt Rob Mulder, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, 'Netbeheerders zijn monopolist in hun werkgebied en hebben daar geen concurrentie van andere marktpartijen.' 

Oprekken wettelijke termijn is geen oplossing

In een recent geschil met netbeheerder Liander zoekt deze netbeheerder de oplossing in het oprekken van de wettelijke termijn naar naar 46 tot 48 weken. Mulder: 'Voor onze leden biedt dit natuurlijk geen enkele oplossing. De urgentie van de problemen die dit voor nieuwbouwkopers oplevert lijkt bij de verantwoordelijke partijen niet door te dringen. Die staan nog steeds voor een dichte deur van hun nieuwe huis.'

Nieuwbouwkopers vaak flink gedupeerd

Kopers worden regelmatig benadeeld als hun nieuwe woning door een ontbrekende elektra-aansluiting niet kan worden opgeleverd. Verhuizingen moeten worden uitgesteld en kopers maken extra kosten voor tijdelijke huisvesting en opslag van meubelen. Afspraken met leveranciers en aannemers moeten worden afgebeld. Deze onverwachte uitgaven kunnen zij nergens verhalen. 

Om inzage te krijgen in de problematiek heeft Vereniging Eigen Huis op woensdag 30 januari 2019 een WOB-verzoek ingediend bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat. 

Meer informatie