Brede steun voor parlementaire enquête Groningen

Geplaatst op 05 mrt 2019 , bijgewerkt 05 mrt 2019, 16:00

De Tweede Kamer stelt een parlementaire enquête in naar de gaswinningsproblematiek in Groningen. De steun in de kamer hiervoor is unaniem. De enquête wordt op zijn vroegst in 2020 gehouden.

Vereniging Eigen Huis doet jaarlijks onderzoek naar het bewonersvertrouwen in het Groningse aardbevingsgebied en sprak zich al eerder uit over de noodzaak van een parlementaire enquête om het grootschalige overheidsfalen te onderzoeken.

In december 2018 was meer dan 80% van de ruim 1.000 inwoners van het Groningse gaswinningsgebied negatief tot zeer negatief gestemd over de aanpak van hun problemen en het gebrek aan daadkracht. Vereniging Eigen huis is dan ook verheugd dat de Tweede Kamer vandaag dit besluit heeft genomen en daarbij uitspreekt dat een enquête niet mag leiden tot vertraging in het herstel van de schade of in het tegengaan van risico's op verdere bevingen en schade.

De vereniging hoopt dat van de aankondiging vandaag een brede waarschuwende werking zal uitgaan en dat problemen voortvarender worden opgepakt.