VEH: Notarissen moeten te hoge kosten terugbetalen

Geplaatst op 06 jun 2019 , bijgewerkt 06 jun 2019, 10:12

Notarissen berekenden hun klanten een hoog tarief voor het inschrijven van een hypotheek- of koopakte, terwijl zij daarvoor zelf een veel lager tarief afrekenden. Deze kostenverhoging is onrechtmatig en misleidend, zo oordeelde de tuchtrechter eind vorig jaar in een zaak die door twee consumenten was aangespannen.

Deze praktijk van het in rekening brengen van onredelijk hoge kosten bleek  veelvuldig voor te komen en is mogelijk nog steeds aan de orde van de dag. Vereniging Eigen Huis is dan ook verbijsterd over het achterwege blijven van maatregelen om herhaling te voorkomen en eist onderzoek en terugbetaling. 

Smet

Het misleidende declaratiegedrag legt een smet op de gehele beroepsgroep terwijl het notariaat juist model moet staan voor betrouwbare en integere vastgoedtransacties. Deze schandvlek kan alleen worden weggehaald door grondig onderzoek. Voor individuele huiseigenaren is het ondoenlijk om zelf na te gaan of er in hun geval ook te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Vereniging Eigen Huis doet daarom een dringende oproep op de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) om deze kwestie grondig te onderzoeken, er voor te zorgen dat de betreffende notarissen hun declaratiegedrag direct aanpassen en teveel in rekening gebrachte kosten onverwijld aan consumenten terugbetalen. 

Struikroverij

In 2015 bleek dat een notaris zijn klanten veel hogere Kadasterkosten in rekening bracht dan hij zelf verschuldigd was. Inschrijvingen van hypotheekroyementen werden in een verzamelakte aangeleverd bij het Kadaster, zodat de notaris voor maar één akte hoefde te betalen. Aan 38 cliënten werden echter afzonderlijk de volledige legeskosten van € 74 in rekening gebracht. De totale schadepost bedroeg € 2.738. Ook voor inschrijving van de leverings- en hypotheekakten werd steeds het hogere tarief van € 168 gefactureerd, in plaats van € 103 voor digitale aanlevering. In het Notariaat-magazine van februari 2019 werden deze praktijken aangeduid als ‘struikroverij’ en werd de uitspraak beschouwd als een ‘klap in het gezicht’ van alle kantoren die wel netjes handelen.

Niet ongebruikelijk

De Kamer voor het Notariaat verklaarde de klacht van de twee klanten gegrond  maar legde geen maatregel op, omdat deze handelswijze ‘tot voor kort niet ongebruikelijk was en breed werd toegepast’. In maart 2019 antwoordde Minister Dekker op Kamervragen dat er volgens de KNB en het BFT geen feiten of cijfers bekend zijn die wijzen op een structureel probleem. Hij sluit echter ook niet uit dat (veel) meer notarissen deze handelwijze toepassen. De collegeleden van de Kamer– afkomstig uit de notariële beroepsgroep - geven met hun uitspraak echter een heel ander signaal af.