VEH: 'Verlos ook eerste schademelders van de NAM'

Geplaatst op 03 jul 2019 , bijgewerkt 03 jul 2019, 10:50

Uitgerekend de Groningers die als eersten met aardbevingsschade te maken kregen, hebben nog steeds het minste uitzicht op schadeherstel. Deze mensen kunnen geen gebruikmaken van de nieuwe, soepeler en eerlijker regels voor schadeafhandeling. Vereniging Eigen Huis roept minister Wiebes op om deze rechtsongelijkheid ongedaan te maken.

Circa 6.000 woningen die voor 31 maart 2017 beschadigd raakten, behoren tot de categorie ‘oude gevallen’. Deze eerste Groningse aardgasgedupeerden staan bij de Arbiter Bodembeweging nog steeds tegenover een bataljon juristen van de NAM. Zij kunnen hun schadeclaims niet voorleggen aan de later opgerichte Tijdelijke Commissie Mijnbouw Groningen (TCMG).

Het ‘coulance-aanbod’ dat zij in 2017 van de NAM kregen, was uitgesproken karig. Velen gingen moegestreden akkoord, maar ruim 500 gezinnen volharden in hun strijd. Zij blijken echter geen partij voor de NAM en haar juristen en delven nu het onderspit. 

Pragmatische aanpak nodig

Steven Wayenberg, jurist bij Vereniging Eigen Huis: 'Dit treurige hoofdstuk moet snel worden afgesloten. De situatie kan pragmatisch worden opgelost: alle bewoners die het coulance-aanbod afwezen en de juridische strijd aangingen moeten een nieuw aanbod krijgen, ongeacht of zij al een oordeel kregen van de arbiter. Met een beroep op de nieuwe spelregels, zoals de omkering van de bewijslast, moeten ook zij de mogelijkheid krijgen om hun zaak voor te leggen aan de TCMG, zoals ook de bewoners met latere schades dat kunnen doen. Wij dringen bij minister Wiebes aan om dit mogelijk te maken.'

Omdat de schade vaak al vele jaren geleden is vastgesteld en de schade bijna altijd is verergerd zal het vaak nodig zijn om eerst een nieuw schaderapport te maken. 'Combineer dan het schadeherstel met de verstevigingsopgave en dwing mensen niet om daarvoor weer een aparte procedure in te gaan', zegt Wayenberg. 

De Tweede Kamer heeft vorige week een motie aangenomen om veelvuldiger toepassing van het bewijsvermoeden. Dat betekent een veel snellere vergoeding en een einde aan het eindeloos juridisch gesteggel. Alleen als op voorhand duidelijk is dat schade niet veroorzaakt kan zijn door aardbevingen moet nader onderzoek plaatsvinden.

Lijdensweg

Een van de gedupeerden van het eerste uur is Nicole van Eijkern die zegt: ‘Verlos ook ons van de NAM. Met de TCMG waren we er misschien wel uitgekomen.’

Meer informatie