Verbeteringen woningmarkt nog niet in zicht

Geplaatst op 22 jul 2019 , bijgewerkt 22 jul 2019, 13:55

Er is nog geen zicht op verbeteringen op de woningmarkt. De maandelijkse vertrouwensindicator van Vereniging Eigen Huis staat in juni - net als in mei - op een neutrale waarde van 100 punten. 'Helaas betekent een stabiel consumentenvertrouwen niet dat het goed gaat', zegt Maud Weide. Dat blijkt vooral uit het grote aantal Nederlanders dat het momenteel een ongunstige tijd vindt om een woning te kopen.

‘Prijzen zullen verder stijgen, rente blijft laag’

Ruim een derde van de Nederlanders verwacht het komende jaar nauwelijks tot geen verbeteringen van hun mogelijkheden om een woning te kopen. Een meerderheid verwacht dat de koopprijzen van woningen verder zullen stijgen, hoewel dit percentage het afgelopen jaar wel is afgenomen van 83% naar 67%. Vorig jaar had nog ruim de helft van de Nederlanders de verwachting dat de hypotheekrente weer zou gaan oplopen, nu is dat aantal teruggelopen tot een derde. 

Starters en doorstromers zien geen verbetering

De helft van de koopstarters vindt het nu geen gunstig moment om een eerste eigen huis te kopen. Voor 78% komt dat vooral door de slechte betaalbaarheid van bestaande en nieuwbouwwoningen. 58% is somber gestemd omdat het aanbod zo beperkt is dat er nauwelijks nog iets te kiezen valt. Van de doorstromers zegt een kwart dat zij het om deze redenen nu geen goede tijd vinden om te gaan verhuizen naar een volgende koopwoning.

Over de Eigen Huis Marktindicator

Vereniging Eigen Huis heeft samen met onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft de Eigen Huis Marktindicator ontwikkeld. Deze meet specifiek voor de woningmarkt de stemming onder consumenten en onderscheidt zich hiermee van de algemene consumentenvertrouwensindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De Eigen Huis Marktindicator baseert zich op maandelijkse peilingen onder een representatief aantal Nederlanders uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos. De peiling heeft vooral betrekking op belangrijke zaken voor de huizenmarkt, zoals de huizenprijzen, koopbereidheid en hypotheekrente. De Eigen Huis Marktindicator geeft het consumentenvertrouwen weer in een cijfer, waarbij 100 als neutraalwaarde geldt. Het hier weergegeven cijfer betreft een driemaandelijks voortschrijdend gemiddelde. 

Meer informatie

Bekijk hier de Eigen Huis Marktindicator