Subsidiepot voor woningisolatie opnieuw gevuld

Geplaatst op 15 aug 2019 , bijgewerkt 15 aug 2019, 11:00

Vanaf 2 september kunnen huiseigenaren weer subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen aan hun woning. Vandaag maakte het kabinet deze wijziging van de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ (SEEH) bekend in de Staatscourant.

De vorige subsidiepot was al lange tijd leeg. Alleen VvE’s konden nog een aanvraag doen. Nu wordt € 84 miljoen bijgestort. Tot uiterlijk 1 januari 2021 kunnen huiseigenaren daar een beroep op doen, mits er dan nog geld in de pot zit.  

Minstens twee isolatiemaatregelen 

Isolatiemaatregelen die vanaf 15 augustus 2019 door een bouwbedrijf zijn uitgevoerd, komen in aanmerking. De subsidie bedraagt 20 % van de isolatiekosten. Wie hiervoor in aanmerking wil komen, moet minstens twee isolatiemaatregelen nemen, zoals het dak en de spouwmuur isoleren. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staan alle details van de subsidieregeling.

Dit vindt Vereniging Eigen Huis 

Vereniging Eigen Huis is blij met de nieuwe vulling van de landelijke subsidiepot. Ze heeft het kabinet hier meermalen om gevraagd om kortstondig ‘hapsnapbeleid’ te vermijden. Het isoleren van woningen is de basis voor het verduurzamen van de woningvoorraad. Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen, zijn stevige stimulansen nodig.