VEH: 'Nieuwbouwkoper, ken je rechten'

Geplaatst op 23 aug 2019 , bijgewerkt 23 aug 2019, 14:05

De stikstofuitspraak van de Raad van State veroorzaakt grote maatschappelijke onrust. In bijna elke gemeente worden bouwprojecten stilgelegd.

De hoogste bestuursrechter oordeelde afgelopen mei dat gemeenten bij de vergunningverlening vaak onvoldoende rekening houden met de stikstofuitstoot die wordt veroorzaakt door de aanleg van wegen en industrieterreinen en de bouw van woningen en andere gebouwen. Volgens de rechter is het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) onvoldoende om de gevolgen te compenseren. Een adviescollege onder leiding van oud-minister Johan Remkes zoekt nu naar een oplossing. 

Vereniging Eigen Huis dringt aan op een snelle doorbraak uit deze impasse. Van leden weet de vereniging dat de woningbehoefte op veel plaatsen in het land urgent is. Het stilleggen van nieuwbouwprojecten heeft grote consequenties voor het realiseren van de beoogde 75.000 extra woningen per jaar. Ook loopt het woningtekort verder op. 

Advies aan nieuwbouwkopers

Voor kopers van een nieuwbouwwoning in een stilgelegd bouwproject is het belangrijk de juridische zaken op een rij te hebben. Leden van Vereniging Eigen Huis kunnen hulp vragen aan onze juridische helpdesk. Het telefoonnummer is: (033) 4507750. Dit zijn de belangrijkste rechten en plichten:

Opschortende voorwaarden

Over het algemeen zitten kopers pas aan de koop van de woning vast als de omgevingsvergunning daarvoor onherroepelijk is. In de Koop-Aanneemovereenkomst (het contract) van de bouwer of ontwikkelaar worden daarom vaak opschortende voorwaarden opgenomen, die tot wel negen maanden van kracht kunnen zijn. 

Opschortende voorwaarden hebben voordelen voor de koper, maar ook enkele nadelen. Belangrijkste voordeel is dat de koper geen risico loopt als er problemen komen met de uiteindelijke vergunning, bijvoorbeeld door de stikstofuitspraak, waardoor de bouw niet kan beginnen. Als de woning niet wordt gebouwd, dan kunnen kopers kosteloos van hun contract af en zitten ze nergens aan vast. De bouwer kan de kopers wel een nieuw aanbod doen, maar er is geen verplichting om daarin mee te gaan.

Latere oplevering

Er kunnen ook nadelen zitten aan opschortende voorwaarden. Omdat alle termijnen in het contract kunnen opschuiven, kan de geplande bouwtijd flink uitlopen. De koper kan dan geen beroep doen op een schadevergoeding. Ook is er voorafgaand aan de start van de bouw vaak een lange periode van onzekerheid waarin de koper niet weet of zijn nieuwbouwwoning wel gebouwd gaat worden.

Extra kosten

Een ander nadeel is dat de periode waarover de koper bouwrente betaalt langer kan worden, waardoor de bouwrente behoorlijk kan oplopen. Bij de financiering is het belangrijk om goed te letten op de geldigheidsduur en de verlengingsmogelijkheid van de hypotheekofferte. Is de geldigheidsduur kort en is er geen mogelijkheid de offerte te verlengen, dan kan het zijn dat de bank annuleringskosten in rekening brengt als de hypotheekakte niet op tijd wordt getekend.
 

Meer informatie