Afdwingbare maatregelen nodig tegen hogere warmtetarieven

Geplaatst op 09 okt 2019 , bijgewerkt 09 okt 2019, 16:15

De grote warmteleveranciers hebben het afgelopen jaar aanmerkelijk meer verdiend dan wat toezichthouder ACM redelijk vindt. In 2018 lag het rendement met 7,1% van de grote warmteleveranciers ruim boven het maximum van 6,6%, zo blijkt uit de ACM rendementsmonitor. 

Vereniging Eigen Huis wil dat minister Wiebes maatregelen kan nemen om warmteleveranciers te dwingen hun tarieven te matigen. De vereniging heeft al eerder gepleit om in dergelijke gevallen de warmtetarieven te bevriezen.

Warmteleveranciers krijgen de extra winsten in de schoot geworpen. Hun tarieven zijn namelijk gekoppeld aan die van aardgas. Gas is door de stijging van de energiebelasting flink duurder geworden, in 2019 gemiddeld maar liefst € 160 per huishouden. Omdat restwarmteleveranciers geen energiebelasting betalen, hebben zij door de toegestane tariefsverhogingen hun rendementen flink kunnen opschroeven. 

Waarschuwing 

De minister heeft inmiddels een brief gestuurd naar verschillende warmtebedrijven waarin hij ze waarschuwt de tarieven in 2020 te matigen, of om het verdiende geld te investeren in nieuwe warmtenetten. Maar de minister kan het bevriezen van de warmtetarieven niet afdwingen. 

De koppeling van warmtetarieven aan de ontwikkeling van de aardgastarieven is onlogisch en onrechtvaardig maar een alternatief is er voorlopig nog niet. De vereniging vindt daarom dat de minister nu steviger moet optreden.

Maatregelen 

Ook de komende jaren zal de gasbelasting verder stijgen. Als er niet wordt ingegrepen zal ook het warmtetarief verder kunnen stijgen, net als de rendementen van de warmtebedrijven. Vereniging Eigen Huis wil dat de minister kan ingrijpen om deze ontwikkeling een halt toe te roepen en stelt de volgende maatregelen voor:

  1. 1. De minister moet op korte termijn de bevoegdheid krijgen om de warmtetarieven te matigen als de rendementen van de warmtebedrijven te hoog oplopen. Het bevriezen van de maximum tarieven kan zo’n maatregel zijn. Dan kunnen onbedoelde effecten van de koppeling aan de gasbelasting teniet worden gedaan en is de consument niet langer afhankelijk van de welwillendheid van zijn warmteleverancier.
  2. 2. Toezichthouder ACM zou jaarlijks in plaats van tweejaarlijks moeten rapporteren over de rendementen van warmtebedrijven. Rendementen worden eerder zichtbaar en er kan op tijd worden bijgestuurd.
  3. 3. De tarieven voor volgende jaar moeten eerder bekend worden gemaakt. Nu worden consumenten eind december overvallen door de hoge tarieven en speelt de tariefontwikkeling geen rol in het politieke debat. 

Wat is een warmtenet?

In Nederland zijn ongeveer 400.000 huishoudens aangesloten op een warmtenet. Het warm water om het huis mee te verwarmen is dan afkomstig van een warmtebron zoals als een afvalverbrander, een energiecentrale of van de industrie. Volgens de huidige wet mogen consumenten met stads- en blokverwarming voor de levering van warmte in huis niet meer kwijt zijn dan huishoudens die aangesloten zijn op het aardgas. De energiebelasting op aardgas wordt in de berekening meegeteld. Hoewel deze huishoudens geen gas gebruiken, gaan zij toch meer voor hun warmte betalen als deze belasting stijgt.