Salderingsregeling zonnepanelen wordt afgebouwd

Geplaatst op 31 okt 2019 , bijgewerkt 31 okt 2019, 13:00

De salderingsregeling voor huiseigenaren met zonnepanelen wordt met ingang van 2023 geleidelijk afgebouwd. In 2031 zal de regeling in zijn geheel zijn vervangen door een vergoeding voor de aan het elektriciteitsnet teruggeleverde zonnestroom.

Huishoudens ontvangen deze vergoeding van hun energieleverancier. Dit voorstel maakte minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat eind oktober bekend. 

Vanaf 1 januari 2023 wordt het belastingvoordeel van zonnepanelen op het dak van een huis of bedrijfsgebouw elk jaar 11% minder. In 2031 is de salderingsregeling geheel verdwenen. Dit geldt voor zowel huidige als toekomstige huiseigenaren met zonnepanelen.

Terugverdientijd kan langer worden

Consumenten die nu al zonnepanelen hebben, of deze in de komende twee jaar aanschaffen, kunnen hun investering in ongeveer 7 jaar tijd terugverdienen. Na 2021 kan de terugverdientijd door de nieuwe vergoedingsregeling langer worden.

Redelijke vergoeding voor zonnestroom

Leveranciers zijn verplicht om consumenten een redelijke vergoeding te betalen voor de elektriciteit die door zonnepanelen aan het net wordt geleverd. De hoogte van deze vergoeding wordt steeds belangrijker als de salderingsregeling wordt afgebouwd. Daarom wil de minister de minimumhoogte van deze vergoeding in de wet vastleggen. 

Slimme meter verplicht

Om de hoeveelheid teruggeleverde zonne-energie goed te kunnen meten, is een digitale of slimme meter nodig. Daarom wordt deze meter per 2023 verplicht, ook voor consumenten die (nog) geen zonnepanelen hebben. Tot nu toe kan iemand de installatie van een slimme meter nog weigeren, maar na 2023 kan de toezichthouder hiervoor een boete opleggen.

Consultatie wetsvoorstel

Het wetsvoorstel van de minister moet nog worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Momenteel vindt er een consultatie plaats, onder meer met Vereniging Eigen Huis.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Vereniging Eigen Huis is positief over een redelijke vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom, maar twee belangrijke zaken moeten nog geregeld worden:

  • De terugverdientijd moet 7 jaar blijven
    De minister rekent erop dat zonnepanelen steeds goedkoper worden en dat consumenten daardoor minder hoeven te investeren. Daarmee rechtvaardigt hij de afbouw van de salderingsregeling. Maar omdat de prijsdalingen onzeker zijn, wil de vereniging dat de minister de afbouwregeling baseert op een gegarandeerde terugverdientijd van 7 jaar. Dat geeft burgers zekerheid en is een stimulans voor steeds meer zonnepanelen op zoveel mogelijk daken.
  • Geld salderingsregeling gebruiken voor verduurzamingsmaatregelen
    Vereniging Eigen Huis vindt dat het vrijgekomen geld van de salderingsregeling moet worden gebruikt om huiseigenaren te helpen hun huis te verduurzamen. Het geld mag niet verdwijnen in de pot algemene middelen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een uitbreiding van de isolatiesubsidie. 

Meer informatie