Waarschuwing voor loden drinkwaterleidingen

Geplaatst op 06 nov 2019 , bijgewerkt 06 nov 2019, 14:30

Op 6 november 2019 heeft de Gezondheidsraad een adviesrapport uitgebracht over de gezondheidsrisico’s van loden waterleidingen in woningen. 

Te veel lood in het kraanwater?

Het loodgehalte in het Nederlandse kraanwater is in het algemeen laag. In 2016 werd de norm voor drinkwater in ongeveer 1% van de metingen overschreden. Hoge concentraties komen vooral voor in oudere huizen van voor 1960 met loden waterleidingen. De Gezondheidsraad schat dat er nog honderd- tot tweehonderdduizend van dergelijke huizen zijn. 

Een tijdelijk te hoog loodgehalte kan ook voorkomen in nieuwbouwwoningen met nieuwe leidingen of kranen. Het is daarom verstandig om de leidingen in de eerste weken na de oplevering van de nieuwe woning flink door te spoelen. Daarmee worden ook kleine restanten materiaal verwijderd die bij de aanleg zijn blijven zitten. 

Wat zijn de risico’s?

Uit recente berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat een te hoge blootstelling aan lood vooral gezondheidsrisico’s meebrengt voor zuigelingen die flesvoeding krijgen, jonge kinderen tot een jaar of zeven en ongeborenen via hun zwangere moeder. 

Wat kun je het beste doen?

Vereniging Eigen Huis en de Gezondheidsraad adviseren om loden waterleidingen te vervangen, vooral als je kleine kinderen hebt. Totdat de leidingen zijn vervangen adviseert de Gezondheidsraad flessenwater in plaats van kraanwater aan zwangere vrouwen en ouders van zuigelingen en jonge kinderen tot zeven jaar. Het is ook voor volwassenen verstandig om het water eerst 2 minuten te laten stromen en daarna pas te gebruiken voor eten of drinken. Dat is vooral aan te raden als de kranen enige tijd niet zijn gebruikt.  

De bijdrage van drinkwater aan de totale gemiddelde loodinname werd in 2016 geschat op minder dan 5%. De grootste loodinname komt door voedsel als granen, melk, groenten en fruit.

Vervangen of omleiden?

Vaak zijn loden leidingen weggewerkt of slecht bereikbaar. Dan kan vaak met een nieuwe waterleiding een omleiding worden gemaakt. De oude loden waterleiding is dan buiten gebruik en kan zonder risico blijven zitten. 

Hoe herken je een loden waterleiding?

Loden waterleidingen werden vooral voor 1945 gebruikt in woningen. Na 1960 komen ze niet meer voor. Loden leidingen hebben een doffe grijze kleur, zijn onregelmatig van vorm en dikker dan koperleidingen. Als je op de leiding tikt, dan klinken ze doffer dan wanneer je op een koperen of ijzeren leiding tikt. Bij een aankoopkeuring door Vereniging Eigen Huis zal de bouwkundige letten op de aanwezigheid van loden leidingen.