Verduurzaming in VvE kan sneller

Geplaatst op 19 dec 2019 , bijgewerkt 19 dec 2019, 08:00

Dinsdag 17 december stuurde minister Knops van Binnenlandse Zaken een brief naar de Tweede Kamer over Verenigingen van Eigenaars (VvE's) en verduurzaming. De Tweede Kamer had eerder aangedrongen om nieuwe mogelijkheden te vinden die de vaak trage besluitvorming bij VvE’s over verduurzaming van het gebouw kunnen versnellen. 

Een werkgroep bracht vergaande adviezen uit die VvE’s kunnen helpen om sneller besluiten te kunnen nemen over isolatie, energiebesparing en andere verduurzamingsmaatregelen. De minister volgt deze adviezen slechts gedeeltelijk op. Vereniging Eigen Huis is blij dat de voornemens van de minister aansluiten op de mening van de achterban van de vereniging.

Quorum blijft in stand

De minister neemt het advies om het zogenoemde quorum af te schaffen niet over. Het quorum houdt in dat er een ruime meerderheid van de eigenaren op de vergadering aanwezig moet zijn om rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen over investeringen in verduurzaming.

Volgens de minister moeten deze besluiten gezien de financiële consequenties voor individuele eigenaren zorgvuldig worden genomen en daarvoor is het nodig dat er voldoende eigenaren aanwezig zijn. 

Verduurzaming hoeft niet anders

Voor verduurzaming is op zichzelf een extra zware meerderheid nodig. De minister geeft echter aan dat volgens de huidige regels de normale meerderheid (de helft plus 1) voldoende kan zijn als verduurzaming nauw samenhangt met noodzakelijk onderhoud. Als bijvoorbeeld het dak van een appartementengebouw wordt vervangen omdat het lek is dan is het logisch dat dat meteen gepaard gaat met dakisolatie.

In de praktijk is dit niet voor alle VvE’s duidelijk. De minister zal VvE’s helpen door duidelijk te maken voor welke energiebesparende maatregelen reguliere besluitvorming voldoende is.

Meer informatie