Verwarring over kosten verduurzaming slecht voor vertrouwen

Geplaatst op 14 feb 2020 , bijgewerkt 14 feb 2020, 09:12

De recente verwarring en discussie over de betrouwbaarheid en kwaliteit van de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de kosten van het Klimaatakkoord is slecht voor het draagvlak. Integendeel; veel mensen maken zich juist zorgen over de bedragen die met de verduurzaming van hun huis en ‘van aardgas los’ zijn gemoeid. De huidige discussie roept veel vragen op en draagt niet bij aan het al zo broze draagvlak van het Klimaatakkoord.

Cruciaal voor versterking van het vertrouwen van huiseigenaren in een succesvolle energietransitie is een betrouwbaar inzicht in de kosten en opbrengsten van energiebesparende maatregelen. Al eerder benadrukte Vereniging Eigen Huis dat daarover nu nog veel onduidelijk is.

Plannen worden uitgewerkt 

Veel van de plannen uit het Klimaatakkoord moeten nog worden uitgewerkt. Het PBL komt pas aan het eind van dit jaar met een doorrekening voor huiseigenaren. Ook dat zal een benadering zijn van de werkelijke kosten. Die zullen pas duidelijk worden bij de wijkaanpak per gemeente en ook dan kunnen de verschillen per woning groot zijn. De vereniging houdt vast aan het uitgangspunt dat de energietransitie voor iedereen woonlastenneutraal, betaalbaar en praktisch haalbaar moet worden.

Lees ook