VEH: Oneerlijk belastingstelsel jaagt waterschapslasten huishoudens op

Geplaatst op 23 sep 2020 , bijgewerkt 23 sep 2020, 15:25

Huishoudens betalen een steeds groter deel van de waterschapslasten. Dat komt door de sterk gestegen WOZ-waarde van woningen waarop deze belasting is gebaseerd. Omdat de WOZ-waarde van bedrijfspanden hierbij fors achterblijft, betalen huishoudens nu al gemiddeld 80% van de totale watersysteemheffing. Bij ongewijzigd beleid worden de verhoudingen steeds schever. Vereniging Eigen Huis dringt bij de waterschappen aan op een eerlijker, duidelijker en duurzamer belastingstelsel.

Waterschappen hanteren bij de watersysteemheffing één belastingtarief voor zowel woningen als bedrijfspanden. Voor beide categorieën is de hoogte van deze belasting gebaseerd op de WOZ-waarde. De waardeontwikkeling van woningen en bedrijfspanden loopt jaar op jaar echter sterk uiteen, waardoor huishoudens een steeds groter deel van de totale waterschapslasten betalen.  

Schrijnend verschil woningen en bedrijfspanden

Dit jaar ging de WOZ-waarde van woningen met bijna 9% omhoog, terwijl die van bedrijfspanden met slechts 1% steeg. Tussen 2015 en 2020 is het verschil zelfs schrijnend groot: de WOZ-waarde van woningen steeg in die periode met ruim 26%, terwijl de gemiddelde WOZ-waarde van bedrijfspanden in diezelfde vijf jaar bijna 3% daalde (bron cijfers: Waarderingskamer).

Weeffout in het belastingsysteem

Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis: 'Deze ongelijkheid is een weeffout in het belastingsysteem die ons al jaren dwarszit. De lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven moet eerlijker. Waterschappen kunnen hierbij een voorbeeld nemen aan gemeenten; ook die hebben te maken met dezelfde WOZ-waardeverschillen, maar zij hanteren voor woningen een ander tarief dan voor bedrijfspanden. Daarmee maak je de onderlinge lastenverdeling eerlijker.'  

'Maak het belastingstelsel eerlijker' 

Het belastingstelsel van de waterschappen wordt momenteel door de Unie van Waterschappen herzien en de voorstellen moeten nog aan de algemene besturen van de waterschappen worden voorgelegd. Vereniging Eigen Huis dringt erop aan om dit moment aan te grijpen om het tariefstelsel evenwichtiger en eerlijker te maken. De Unie van Waterschappen geeft hieraan geen gehoor en verwijst naar een lijst met aandachtspunten die ooit een keer opgepakt kunnen worden.

WOZ-waarden blijven stijgen 

Door het grote tekort aan woningen zal het verschil in WOZ-waarden de komende jaren nog verder oplopen. De consequentie van het ééntariefstelsel voor zowel woningen als bedrijfspanden, is dat een steeds groter deel van de opbrengsten voor de waterschappen wordt betaald door huishoudens. 

Belastingjaar   Woningen  Bedrijfspanden (niet-woningen)
 2015  -2,8%  -2,7%
 2016  +1,2%  -1,9%
 2017  +3,3%  -1,5%
 2018  +5,9%  +0,5%
 2019  +8,3%  +2%
 2020  +8,6%  +1%
 Totaal  +24,5%  -2,6%

Bron: Waarderingskamer