Meer hypotheek voor tweeverdieners

Geplaatst op 30 okt 2020 , bijgewerkt 30 okt 2020, 13:00

Tweeverdieners kunnen volgend jaar bij een gelijkblijvend loon een hogere hypotheek krijgen. Voor eenverdieners verandert niets. Dit blijkt uit de nieuwe leennormen van het Nibud. 

Tweeverdieners kunnen komend jaar meer lenen omdat het laagste van de twee inkomens voor 90 % meetelt bij de berekening van de maximale hypotheeksom. Dit jaar telt het laagste inkomen nog mee voor 80%. 

De nieuwe leennormen geven tweeverdieners aanzienlijk meer ruimte. Een koppel dat bijvoorbeeld jaarlijks ieder respectievelijk € 35.000 en € 30.000 verdient, kan bij een tien jaar lopende niet-NHG-rente van 1,6 % vanaf 2021 € 332.796 aan hypotheek krijgen. Dat is € 7.739 meer dan nu het geval is.

Eenverdieners met een hoog inkomen kunnen na de jaarwisseling juist minder lenen voor een woning. Zo krijgt iemand met een jaarinkomen van € 75.000 bij een rente van 1,6 % bijna € 9.000 minder hypotheek. 

Studieschuld

Afgestudeerden zullen hun studieschuld komend jaar minder zwaar zien wegen op hun hypotheek. Volgens het Nibud scheelt dit bij een studieschuld van € 25.000 ongeveer € 7.000 à € 8000 op de financiering. 

Budgetinstituut Nibud stelt jaarlijks de hypotheeknormen vast aan de hand van zogenoemde financieringslastpercentages. Deze geven aan welk deel van het inkomen maximaal aan hypotheeklasten mag worden besteed. 

Maatwerk mogelijk

Het Nibud bepaalt het financieringslastpercentage aan de hand van iemands inkomen, de hypotheekrente en of een huis wordt gefinancierd met een of twee salarissen. De berekeningen van het Nibud worden in de regel overgenomen door de overheid en geldverstrekkers. 

Wel kunnen banken in individuele gevallen meer hypotheek verstrekken dan de Nibudnormen aangeven, mits voldoende onderbouwd. Vereniging Eigen Huis is blij dat ook bij de nieuwe leennormen maatwerk nog steeds mogelijk is. 

 

Voorbeelden tweeverdieners

Inkomen Inkomen Rente Maximale hypotheek 2020 Maximale hypotheek 2021 Verschil
€ 35.000 € 5.000 1,05 € 190.364 € 190.264 € 0
€ 40.000 € 10.000 1,05 € 237.955 € 244.386 € 6.431
€ 35.000 € 30.000 1,6 € 325.057 € 332.796 € 7.739
€ 60.000 € 30.000 1,6 € 503.659 € 514.375 € 10.716
€ 35.000 € 5.000 1,7 € 183.203 € 183.203 € 0
€ 40.000 € 10.000 1,7 € 229.003 € 234.875 € 5.872
€ 35.000 € 30.000 2,25 € 311.754 € 318.839 € 7.085
€ 60.000 € 30.000 2,25 € 490.522 € 490.522 € 0

 

Voorbeelden eenverdieners

Inkomen Rente Maximale hypotheek 2020 Maximale hypotheek 2021 Verschil
€ 35.000 1,05 € 166.568 € 166.568 € 0
€ 45.000 1,05 € 214.159 € 214.159 € 0
€ 50.000 1,05 € 244.386 € 244.386 € 0
€ 55.000 1,6 € 261.950 € 261.950 € 0
€ 60.000 1,6 € 300.052 € 300.052 € 0
€ 75.000 1,6 € 419.716 € 410.786 - € 8.930
€ 35.000 1,7 € 160.302 € 160.302 € 0
€ 45.000 1,7 € 206.103 € 206.103 € 0
€ 50.000 1,7 € 234.875 € 234.875 € 0
€ 55.000 2,25 € 251.801 € 251.801 € 0
€ 60.000 2,25 € 287.773 € 287.773 € 0
€ 75.000 2,25 € 400.593 € 400.593 € 0