Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

Eigen Huis: geen meevaller in gemeentelijke woonlasten (2)

Geplaatst op 25 nov 2009 , bijgewerkt 25 nov 2009, 23:00

Gemeentelijke woonlasten stijgen in 2010 gemiddeld 2% De gemeentelijke woonlasten gaan volgend jaar met gemiddeld 2% omhoog voor eenpersoonshuishou...

Gemeentelijke woonlasten stijgen in 2010 gemiddeld 2%

De gemeentelijke woonlasten gaan volgend jaar met gemiddeld 2% omhoog voor eenpersoonshuishoudens en 1,8% voor gezinnen. De stijging is beperkt, maar meer dan de verwachte inflatie van 1% (bron: Centraal Planbureau). De onroerende zaak stijgt gemiddeld met 2%, de rioolheffing met een kleine 6% voor eenpersoonshuishoudens en bijna 4% voor gezinnen. De afvalstoffenheffing wordt met een gemiddelde stijging van minder dan 1% nauwelijks duurder. Dit blijkt uit een representatieve steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 102 gemeenten naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten in 2010.

Bekijk direct de reactie van onze woordvoerder op dit nieuws.

Ingrijpen kabinet nodig om explosie ozb tarieven in 2011 te voorkomen

In 2008 heeft het kabinet de maximering van de stijging van ozb-tarieven afgeschaft. Om de tarieven toch enigszins te beteugelen is toen een macronorm in het leven geroepen, die is gebaseerd op de toenmalige economische groeiverwachtingen van 2% per jaar. Dit jaar is er echter sprake van een forse economische krimp (-4,75%), terwijl de ozb-tarieven gemiddeld 4,3% zijn gestegen. De macronorm gaf zelf ruimte om de tarieven met 6% te laten stijgen.

De systematiek faalt dus. Als gevolg daarvan konden gemeenten in 2009 al meer belasting innen dan op basis van de  economische omstandigheden gerechtvaardigd is. Ondanks de beperkte tariefsstijgingen van 2% in 2010, is de stijging toch meer dan de verwachte economische groei van 0% voor volgend jaar. De huidige macronorm roept de almaar voortdurende tariefstijgingen geen halt toe.

Vereniging Eigen Huis vindt dat de scherpe tariefstijgingen, die voor 2011 verwacht worden, moeten worden voorkomen. Daarom roept de vereniging het kabinet op de macronorm voor 2011 buiten werking te stellen en de tariefsgroei te maximeren op het verwachte inflatiepercentage. 

Oproep tot matiging werkt, maar hoe lang?

Gezien de sterk verslechterende financiële positie van gemeenten maakt Vereniging Eigen Huis zich grote zorgen, dat de lokale lasten na het verkiezingsjaar 2010 sterk zullen oplopen.

Gemeenten zullen als gevolg van de economische recessie fors moeten gaan bezuinigen. Het gevaar dreigt dat tekorten worden afgewenteld op de burger. Vooral eigenwoningbezitters zullen hierdoor getroffen worden, omdat de ozb vaak gebruikt wordt om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen.

Uitschieters

Toch zijn er ook volgend jaar onder de 102 onderzochte gemeenten enkele forse uitschieters die sterk afwijken van het landelijk gematigde beeld. De hoogste procentuele stijging van de totale gemeentelijke woonlasten treft huiseigenaren in de gemeente Moerdijk. Hier schiet de rekening volgend jaar met € 71,- (12%) omhoog. Als alleen naar de ozb wordt gekeken betaalt de eigenaar van een gemiddelde woning in de gemeente Oude IJsselstreek volgend jaar ruim 15% meer, wat neerkomt op een verhoging van € 28,-. In Bolsward gaat de ozb met ruim 12% omhoog, een verhoging van gemiddeld € 19,-. Voor het ophalen van het huisvuil betaalt een gezin in Rijssen-Holten volgend jaar bijna 15%, een verhoging van € 36,-.

Ook woonlastendalingen

Er zijn ook gemeenten waar de woonlasten omlaag gaan. Zij laten zien dat een jaarlijkse stijging niet altijd vanzelfsprekend hoeft te zijn. In Rijswijk betalen alle huiseigenaren ruim 5% minder, wat neerkomt op een daling van € 35,- voor gezinnen en € 26,- voor alleenstaanden. Gemeenten blijken vaak keuzen te maken in de lastenverdeling tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Zo gaan gezinnen in Bernheze weliswaar € 44,50 minder betalen (-8%), maar de aanslag voor alleenstaanden stijgt hier met € 36,- (+8%). In Menaldumadeel gebeurt het omgekeerde: een alleenstaande huiseigenaar betaalt volgend jaar ruim 6% minder (€ 37,-), terwijl een gezin daar juist 1% meer betaalt (+ € 7,-).

Grote verschillen in lokale lasten

Gebaseerd op de gemiddelde woningwaarde betaalt een huiseigenaar in Koggenland € 86,- aan ozb, terwijl een huiseigenaar in Blaricum gemiddeld € 735,- aftikt. Ook bij de afvalstoffenheffing en rioolrechten komen grote verschillen voor. Gezinnen betalen aan rioolrecht in Rijswijk € 54,-, terwijl daarvoor in Vlagtwedde maar liefst € 306,- moet worden betaald. Voor het ophalen van het huisvuil betaalt een gezin in Zevenaar € 97,- terwijl eenzelfde gezin in Groningen daar € 352,- voor moet afrekenen. Beide heffingen mogen overigens niet meer dan kostendekkend zijn.

Wel nieuwe inkomsten plastic afval maar niet altijd lagere tarieven

Vanaf volgend jaar wordt plastic huisafval apart ingezameld. Gemeente ontvangt een vergoeding voor het plastic dat door inwoners apart wordt gehouden. Vereniging Eigen Huis is van mening dat deze inkomsten moeten worden gebruikt om de afvalstoffenheffing te verlagen. Uit het onderzoek blijkt dat slecht 57% van de gemeenten het geld laat terugstromen naar haar inwoners. Een derde van de gemeenten gaat de vergoeding niet gebruiken om de afvalstoffenheffing te verlagen en een kleine 10% zal de extra inkomsten slechts gedeeltelijk gebruiken om de lasten van haar inwoners te verlichten.

Rioolrecht gemiddeld 6% hoger

Het rioolrecht stijgt volgend jaar voor eenpersoonshuishoudens gemiddeld met 5,8%, terwijl gezinnen gemiddeld 3,8% meer gaan betalen. Voor beiden komt dat neer op een lastenstijging van € 6,-.

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden. Word lid