Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

Bijleenregeling verandert per 1 januari 2010 (2)

Geplaatst op 29 dec 2009 , bijgewerkt 29 dec 2009, 23:00

Goedkoperwonenregeling vervalt De bijleenregeling verandert per 1 januari 2010: de goedkoperwonenregeling vervalt. De volledige overwaarde uit de v...

Goedkoperwonenregeling vervalt

De bijleenregeling verandert per 1 januari 2010: de goedkoperwonenregeling vervalt. De volledige overwaarde uit de verkoop van de eigen woning moet gebruikt worden voor de aankoop van de nieuwe woning. Tot 1 januari 2010 kon u een deel van de overwaarde gebruiken voor consumptieve uitgaven (als u goedkoper ging wonen), zonder dat dit ten koste ging van de hypotheekrenteaftrek. Dit vervalt per 1 januari 2010.

Vereniging Eigen Huis is blij met de vereenvoudigingen in de belastingwetgeving, maar betreurt het dat de goedkoperwonenregeling wordt afgeschaft.

Vereenvoudigd voorbeeld gewijzigde bijleenregeling

U heeft een woning van € 300.000, waarop een hypotheek van € 200.000 rust. U verkoopt deze woning voor € 300.000 en koopt een nieuwe woning van € 250.000. Onder de goedkoperwoningregeling tot 1 januari 2010 kon u de bestaande hypotheek van € 200.000 met behoud van renteaftrek meenemen naar de nieuwe woning. De overwaarde van € 50.000, die resteert na de verkoop van de woning, kon u gebruiken voor consumptieve doeleinden.

Deze zogenaamde eigenwoningreserve bleef in de oude situatie fiscaal 5 jaar bestaan. Dus als u binnen 5 jaar na de aankoop gaat verbouwen en dit wil financieren met een hypotheek, is de rente over deze hypotheek niet fiscaal aftrekbaar. In de nieuwe situatie blijft de eigenwoningreserve 3 jaar bestaan.

Na 1 januari 2010 dient u de overwaarde volledig te gebruiken voor de aankoop van de nieuwe woning. U heeft in de voorbeeldsituatie dus maximaal renteaftrek over een hypotheek van € 150.000 euro (koopsom € 250.000 minus € 100.000 overwaarde).

Waarom wordt de goedkoperwonenregeling afgeschaft?

Het kabinet schaft de goedkoperwonenregeling af om te bezuinigen en om de bijleenregeling te vereenvoudigen. Bovendien worden binnen de bijleenregeling per 1 januari 2010 twee verbeteringen geïntroduceerd. De eigenwoningreserve blijft maximaal 3 jaar bestaan in plaats van 5 jaar. En doorstromers kunnen voortaan hun financieringskosten met renteaftrek meefinancieren in de hypotheek.

Is er een overgangsregeling?

Indien de nieuwe -goedkopere- woning vóór 1 oktober 2009 is gekocht, dan blijft de goedkoperwonenregeling van kracht, ook als de oude woning pas na 1 januari 2010 wordt verkocht. Met het kopen van een woning vóór 1 oktober 2009 wordt bedoeld dat er sprake moet zijn van een getekende koopovereenkomst waardoor betrokken partijen onherroepelijk gebonden zijn. Er is geen bezwaar tegen als deze koopovereenkomst een normale ontbindingsclausule bevat (zoals een financieringsvoorbehoud).

Wat kan ik nog wel doen om geld vrij te maken?

U kunt een deel van de overwaarde gebruiken voor consumptieve uitgaven. Maar dit betekent dat dat deel van de hypotheek niet meer fiscaal aftrekbaar is. Verder krijgt u door de inbreng van de overwaarde te maken met lagere hypotheeklasten, waardoor uw beschikbare inkomen stijgt.

Vervolg voorbeeld

Als u in het bovenvermelde voorbeeld toch besluit om € 200.000 te financieren, dan is € 50.000 niet aftrekbaar. Bij een rente van 5,5% betekent dit dat u maandelijks een bedrag € 229 betaalt om dit bedrag beschikbaar te houden. Onder de goedkoperwonenregeling tot 1 januari 2010 betaalde u, uitgaande van een inkomstenbelasting tarief van 40%, een bedrag van € 137 per maand indien de overwaarde niet volledig werd ingebracht.

In beide gevallen komt het erop neer dat lenen geld kost. Door de overwaarde in te brengen hoeft u geen rente te betalen over dit deel en heeft u dus lagere maandlasten. Door het inbrengen van de € 50.000 bespaart u maandelijks een bedrag van € 229 euro. Dit verhoogt uw maandelijks besteedbare inkomen.

Bron: Belastingdienst, Vereniging Eigen Huis

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid