Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

Meer bekendheid over energie subsidies noodzakelijk (2)

Geplaatst op 14 jan 2010 , bijgewerkt 14 jan 2010, 23:00

Vereniging Eigen Huis onderkent de berichtgeving van Milieu Centraal dat er nog maar weinig bekendheid bij de eigenwoningbezitters is over energie s...

Vereniging Eigen Huis onderkent de berichtgeving van Milieu Centraal dat er nog maar weinig bekendheid bij de eigenwoningbezitters is over energie subsidies. De eigenwoningbezitter moet meer en beter geïnformeerd worden over de mogelijkheden.

De Energiespecial van Vereniging Eigen Huis, die aan 4 miljoen huishoudens is verspreid, heeft ertoe bijgedragen dat ongeveer 15% van de eigenwoningbezitters het artikel in de Energiespecial over de subsidiemogelijkheden bij energiebesparing heeft gelezen. Het ministerie van VROM wil in 2010 met maatregelen komen om mensen aan te zetten tot energiebesparing. Vereniging Eigen Huis vindt dit veel te snel.

Meer bekendheid geven aan stimuleringsregelingen

Naast een aantal bestaande energiesubsidieregelingen, zoals die op zonnepanelen, is er sinds juli 2009 voor eigenwoningbezitters de mogelijkheid om subsidie te krijgen op een maatwerkadvies en isolatieglas. Ook is er sindsdien een btw-verlaging op btw-verlaging op isolatiewerkzaamheden aan woningen en een garantieregeling op energiebesparingskredieten.

Deze regelingen zijn nog maar weinig bekend bij eigenwoningbezitters. Vereniging Eigen Huis is van mening dat eigenwoningbezitters goed geïnformeerd moeten worden over de subsidiemogelijkheden. Publicaties zoals de Energiespecial van Vereniging Eigen Huis helpen daarbij.
Bovendien is het volgens de vereniging belangrijk dat de Energiesubsidiewijzer meer bekendheid krijgt. Deze tool geeft voor de consument aan welke subsidieregelingen voor zijn individuele situatie interessant zijn.

Langer inzetten stimuleringsregelingen

Veel stimuleringsregelingen om energie te besparen zijn tijdelijk van aard. Zo loopt de subsidie op maatwerkadvies en isolatieglas tot eind 2010. Ook de garantieregeling op energiebesparingskredieten is van tijdelijke aard. Volgens Vereniging Eigen Huis moeten deze regelingen langer overeind blijven. Eigenwoningbezitters moeten eerst de kans krijgen om kennis te nemen van deze regelingen. Daarnaast vindt de vereniging dat de niet aangewende subsidiegelden opnieuw ingezet moeten worden voor de komende jaren. Deze gelden vloeien nu meestal terug naar de algemene overheidskas.

Betere stimuleringsregelingen

De stimuleringsregelingen die er nu zijn, zijn een stap in de goede richting. Met behulp van deze regelingen wordt het voor de eigenwoningbezitters iets interessanter te investeren in energiebesparende maatregelen. De terugverdientijden blijven echter lang.

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat het gros van de eigenwoningbezitters bij terugverdientijden van maximaal vijf jaar pas serieus interesse heeft in energiebesparende maatregelen. Vereniging Eigen Huis pleit dan ook voor betere energiestimuleringsregelingen, waarbij de eigenwoningbezitters investeringen in energiebesparende maatregelen vrijwel direct terugverdienen.

Gemeenten actief omgaan met subsidiegelden

Naast de vele landelijke energiestimuleringsregelingen zijn er ook nog de vele gemeentelijke subsidiepotten. Ook deze potten zijn vaak niet of nauwelijks bekend bij de consument. Vereniging Eigen Huis vindt dat gemeenten actiever met deze subsidiepotten moeten omgaan. In plaats van dat eigenwoningbezitters deze energiesubsidies moeten halen bij gemeenten, zouden gemeenten deze subsidies moeten brengen. Bijvoorbeeld door collectieve, wijkgerichte acties, waarbij de eigenwoningbezitter bij de hand wordt genomen en financieel wordt gesteund. Keuzevrijheid moet natuurlijk overeind blijven. Maar door het collectieve en ondersteunende aspect zullen veel meer eigenwoningbezitters aan de slag gaan.

Bron: Milieu Centraal, Vereniging Eigen Huis

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid