Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

Vereniging Eigen Huis: nog steeds buitensporige verschillen bouwleges

Geplaatst op 15 aug 2010 , bijgewerkt 15 aug 2010, 22:00

Een bouwvergunning is in de ene gemeente nog steeds buitensporig veel duurder dan in de andere. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Verenigin...

Een bouwvergunning is in de ene gemeente nog steeds buitensporig veel duurder dan in de andere. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de hoogte van bouwleges. De gemiddelde stijging komt dit jaar in de buurt van het inflatiepercentage uit. Toch zijn er grote stijgers (+100%) en dalers (-35%). Vereniging Eigen Huis signaleert dat de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober niet zal leiden tot de hiermee mede beoogde tariefverlagingen. De vereniging bepleit een tariefmaximering van bouwleges en verplichte toepassing van de kostenmodellen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Meer transparantie maakt een goede vergelijking van kosten en prestaties van gemeenten mogelijk.

Enorme verschillen

Jaarlijks laat Vereniging Eigen Huis de tarieven van bouwvergunningen onderzoeken door bouwleges.nl voor de categorieën dakkapel van € 10.000, een uitbouw van € 45.500 en een nieuwbouwwoning van € 130.000 bouwkosten. Jaar op jaar blijkt dat gemeenten er niet in slagen een einde te maken aan de enorme prijsverschillen en deze ook niet kunnen verklaren. Huiseigenaren hebben het gevoel overgeleverd te zijn aan gemeentelijke willekeur. Zo vraagt de gemeente Voorschoten € 635 voor een dakkapelvergunning en buurgemeente Leiden € 35, dat is maar liefst 18 keer meer. Voor een uitbouw spant de gemeente Korendijk de kroon door € 2.175 voor een vergunning in rekening te brengen. Coevorden heeft daar slechts € 525 voor nodig. Korendijk blijkt met een tarief van € 6.067 ook lijstaanvoerder bij de nieuwbouwwoningen. Dezelfde vergunning kost in Smallingerland € 1.560.
Hoewel de gemiddelde prijsstijging voor een bouwvergunning rond het inflatiepercentage ligt, zijn er dit jaar 34 gemeenten die de leges voor een dakkapel verlagen. Daar staan 224 gemeenten tegenover die de tarieven hebben verhoogd. Margraten is een uitschieter met een verhoging van 100%, terwijl in de gemeenten Zuidplas en Enschede de tarieven met meer dan 50% zijn gestegen. De grootste dalers zijn Hof van Twente (-35%) en Gorinchem (-32%) en Zederik (-31%). Ook voor de categorieen uitbouw en nieuwbouwwoningen zijn sterke stijgers en dalers te noteren.

Bezuinigingen

Gemeenten moeten de komende jaren fors bezuinigen en zullen op zoek gaan naar extra inkomsten om de begroting sluitend te krijgen. De inkomsten uit de bouwleges dalen fors als gevolg van een sterke afname van het aantal bouwvergunningaanvragen. Bovendien verwachten gemeenten dat ook de beoogde daling van de tarieven als gevolg van de invoering van de nieuwe omgevingsvergunning niet zal optreden. De vereniging vreest daarom voor een scherpe stijging van de tarieven in het komende jaar. Immers gemeenten kunnen straffeloos en naar eigen inzicht kosten doorbelasten aan een vergunningaanvrager. Zo hebben Den Haag en Amsterdam zeer recent en onverwacht voor bepaalde bouwprojecten de tarieven al scherp verhoogd.
Om een einde te maken aan de extreme verschillen en om de gevreesde verhogingen voor volgend jaar te kunnen beteugelen, pleit Vereniging Eigen Huis voor onmiddellijke invoering van een wettelijk maximumtarief.

Wabo

Per 1 oktober wordt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. De omgevingsvergunning combineert alle vergunningen die benodigd zijn voor bouwprojecten. Belangrijk doel van de omgevingsvergunning is te komen tot meer gemak voor de aanvrager, snellere afhandeling en per saldo lagere kosten. Desgevraagd geven echter bijna alle gemeenten aan dat de leges als gevolg van de invoering van de Wabo niet omlaag zullen gaan.

Zicht op transparante toerekening kosten?

Om de grote verschillen in bouwleges tussen de gemeenten te kunnen analyseren en aan te pakken heeft Vereniging Eigen Huis jarenlang gepleit voor een transparante, eenduidige kostprijsbepaling van bouwvergunningen. Momenteel kan elke gemeente zelf bepalen welke kosten zij ten laste brengt van de bouwvergunningen. Hier moet een einde aan komen.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft recentelijk modellen vastgesteld waarmee gemeenten uniform hun kostprijs kunnen bepalen, hun tarieven kunnen vaststellen en transparant maken welke werkzaamheden zij verrichten bij de afhandeling van een bouwaanvraag. Vereniging Eigen Huis is verheugd over deze ontwikkeling. Belangrijk minpunt is dat gemeenten nog steeds zelf kunnen bepalen of zij van de modellen gebruikmaken. Als niet alle gemeenten meedoen is een goede vergelijking van kosten en prestaties van gemeenten niet mogelijk en zullen de grote verschillen in stand blijven en onverklaarbaar blijven. Daarom wil Vereniging Eigen Huis, naast een maximering van de tarieven, dat de modellen aan gemeenten verplicht worden opgelegd.

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid