Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

Vereniging Eigen Huis roept banken op om klanten met particuliere erfpacht te helpen

Geplaatst op 04 mei 2011 , bijgewerkt 04 mei 2011, 13:00

Vereniging Eigen Huis roept banken op om klanten te helpen die hun woning met particuliere erfpacht willen verkopen. Dat kan door de eigenwoningbezi...

Vereniging Eigen Huis roept banken op om klanten te helpen die hun woning met particuliere erfpacht willen verkopen. Dat kan door de eigenwoningbezitter die zijn huis in de verkoop zet een verklaring van erfpachtacceptatie te sturen waarin staat dat een koper bij deze betreffende bank geen probleem met een hypotheek zal ondervinden door het enkele gegeven dat de woning op particuliere erfpachtgrond staat. Uiteraard dient de koper wel te voldoen aan de gebruikelijke inkomenscriteria voor hypotheekverstrekking.
 
Eigenwoningbezitters met een particulier erfpachtcontract kunnen hun huis sinds begin 2010 niet of nauwelijks meer verkopen omdat bijna alle potentiële kopers een nieuwe hypotheek wordt geweigerd. In Nederland staan vele tienduizenden woningen op grond die eigendom is van particuliere eigenaren zoals kerken, universiteiten, boeren, verenigingen van eigenaren, Staatsbosbeheer en anderen. Vrijwel alle banken weigeren om nieuwe hypotheken te verstrekken op dergelijke woningen, waardoor ze praktisch onverkoopbaar zijn geworden. Veel makelaars willen deze huizen dan ook niet meer in de verkoop nemen.

Ook woningen op particuliere erfpachtgrond kunnen met Nationale Hypotheekgarantie worden gefinancierd. In dat geval lopen banken geen enkel geen risico als de eigenaar niet langer aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen.

"Een verklaring van geen bezwaar bij particuliere erfpacht lost het acute probleem op van een groot aantal, inmiddels radeloos geworden verkopers. Zij kunnen onmogelijk wachten tot het moment dat banken zelf nieuwe criteria voor erfpachtvoorwaarden hebben vastgesteld, waarvan op voorhand niet eens vaststaat dat hun woning daarna wél kan worden verkocht," zegt Rob Mulder, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis

Vorige week heeft een aantal betrokken partijen, waaronder Vereniging Eigen Huis, deelgenomen aan een overleg over deze kwestie bij de Nederlandse Vereniging van Banken. De banken hebben aangegeven binnen vier maanden met uitgewerkte criteria te komen voor toekomstige hypotheken met particuliere erfpachtcontracten. Ook de vereniging vindt het belangrijk dat er goede erfpachtafspraken worden gemaakt, maar blijft stellig van mening dat banken hun huidige klanten langer niet in de steek kunnen laten en zeker niet in problemen mogen brengen zoals dat nu sinds ruim een jaar gebeurt.

Rob Mulder: "De vereniging roept de banken met klem op om klanten te helpen die hun huis willen verkopen. Met een verklaring van erfpachtacceptatie kunnen makelaars dergelijke woningen weer in de verkoop nemen en krijgen potentiële kopers de bevestiging dat de aankoop van het huis ook gefinancierd kan worden."

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid