Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

Alle starters naar Aegon?

Geplaatst op 01 aug 2011 , bijgewerkt 01 aug 2011, 15:15

Vereniging Eigen Huis roept de geldverstrekkers op om voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zich te houden aan de bestaande NHG-norm...

Vereniging Eigen Huis roept de geldverstrekkers op om voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zich te houden aan de bestaande NHG-normen en daar niet de nieuwe normen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) voor in de plaats te stellen.

De nieuwe normen voor hypotheekverstrekking van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) die per 1 augustus zijn ingegaan, zijn strikter dan de bestaande normen die voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gelden. Vrijwel alle geldverstrekkers lijken de NVB-normen te volgen. Alleen Aegon volgt de bestaande NHG-normen. Vereniging Eigen Huis vindt de ontstane situatie hoogst ongelukkig, net nu de woningmarkt weer enigszins opkrabbelt.

Verschil normen

Het verschil tussen beide normen spitst zich toe op het maximum van de lening en het meefinancieren van de kosten voor onderhoud en verbetering van de woning. De nieuwe normen van de NVB (de Gedragscode Hypotheciare Financiering) beperken de maximale hypotheek tot 106% van de koopprijs van de woning, terwijl de NHG-normen tot maximaal tot 108% gaan. De kosten voor het opknappen van de woning (achterstallig onderhoud, verbouwing en verbetering) kunnen onder de NHG volledig meegefinancierd worden, terwijl dat onder de nieuwe NVB-normen alleen mogelijk is voor het bedrag waarmee de woning in waarde toeneemt als gevolg van de werkzaamheden.
Door de striktere NVB-normen ook toe te passen voor NHG-hypotheken wordt het voor kopers zonder eigen geld onmogelijk om de bijkomende kosten en de kosten van het opknappen of verbouwen mee te financieren in de hypotheek. Hierdoor zullen vooral starters en lagere inkomens zonder eigen geld moeten afzien van de koop of moeten ze een alternatieve financiering zien te vinden. Het gevaar dreigt daardoor ook dat het gat in de financiering wordt opgevuld met duurdere en meer risicovolle kredieten.

Oproep geldverstrekkers

Rob Mulder, directeur Strategie & Belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis: “We roepen alle hypotheekverstrekkers op om voor hypotheken die onder Nationale Hypotheek Garantie vallen de bestaande NHG-normen toe te passen. Zoals ze tot op heden eigenlijk altijd gedaan hebben. Dit is niet alleen in het belang van hun klanten die op goede gronden verantwoord willen kopen, maar ook van groot belang voor de het functioneren van de woningmarkt. Starters en lagere inkomens die zonder eigen geld op basis van de bestaande NHG-normen veilig en vertrouwd willen financieren, krijgen nu al op internet het advies om naar Aegon te gaan. Betekent dit nu dat alle starters in Nederland die op een verantwoorde manier hun bijkomende kosten en verbouwing willen meefinancieren alleen nog bij Aegon terecht kunnen? Als onze oproep geen effect heeft en banken dus geen gehoor geven, dan zullen wij hierover contact opnemen met politiek Den Haag.”

Veilig met NHG

De NHG staat voor veilig en verantwoord lenen. De normen die daarvoor worden gebruikt, worden uiterst zorgvuldig opgesteld, onder andere met hulp van het Nibud dat voor alle huishoudens ieder jaar opnieuw berekent wat verantwoord is om maximaal te lenen. De NHG als instituut geniet daarom veel steun en vertrouwen op de woningmarkt. In noodsituaties biedt de NHG zowel de koper als de hypotheekverstrekker de garantie dat een eventuele restschuld geheel of grotendeels is afgedekt.
Het is voor Vereniging Eigen Huis daarom onbegrijpelijk dat de hypotheekverstrekkers massaal kiezen voor de nieuwe en meer striktere normen die eigenlijk zijn bedoeld voor hypotheken die niet in aanmerking komen voor NHG.

Vereniging Eigen Huis merkt hierbij op dat het in het kader van het waardebehoud van de woning en het kwaliteitsbehoud van woningen in het algemeen, het van belang is dat bij de aankoop van woningen voldoende geïnvesteerd kan worden in verbouwing en verbetering. Onder meer om energiebesparende maatregelen te treffen die de koper ook lagere woonlasten opleveren. Het moment van aankoop is bij uitstek het moment waarop dit soort investeringen worden gedaan. De vereniging vindt het daarom van belang dat deze mogelijkheid blijft bestaan.

Voorbeelden van de nieuwe NVB-normen (Gedragscode Hypothecaire Financiering)

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid