Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

Overstromingsschade woning na 59 jaar weer verzekerbaar

Geplaatst op 05 sep 2012 , bijgewerkt 05 sep 2012, 11:23

Voor het eerst sinds 59 jaar wordt het weer mogelijk een woning te verzekeren tegen overstromingsschade. In samenwerking met Vereniging Eigen Huis in...

Voor het eerst sinds 59 jaar wordt het weer mogelijk een woning te verzekeren tegen overstromingsschade. In samenwerking met Vereniging Eigen Huis introduceert verzekeraar Neerlandse B.V. de Catastrofeverzekering. Deze verzekering dekt de schade als een woning beschadigd raakt als gevolg van een overstroming of een aardbeving en zelfs door een terroristische aanslag of bommen uit de Tweede Wereldoorlog. De nieuwe verzekering is een doorbraak in de verzekeringswereld.

De gevolgen van een dijkdoorbraak zoals in 2003 in Wilnis of een overstroming van een rivier die buiten haar oevers treedt, zoals de Maas in januari 2011, waren tot nu toe niet verzekerbaar. Al sinds de watersnoodramp in 1953 bieden verzekeraars dergelijke schadeverzekering niet meer aan. De overheid kent alleen de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, waarbij een beperkte schadevergoeding bestaat zonder dat er sprake is van een algemene verzekering.

Vereniging Eigen Huis pleit er al langer voor  dat iedereen met een eigen woning zich moet kunnen verzekeren tegen overstromingen of andere catastrofen. In 2007 nog haalde een plan om via een opslag op de opstal- en inboedelverzekering het overstromingsrisico te dekken voor alle huishoudens in Nederland het niet in politiek Den Haag.

Verzekeraars beschouwen het overstromingsrisico na de watersnoodramp in 1953 als technisch onverzekerbaar. De nieuwe verzekeraar Neerlandse is er nu wel in geslaagd een dergelijke verzekering aan te bieden en het risico onder te brengen bij Lloyds of Londen. De Catastrofeverzekering keert maximaal 75.000 euro per gebeurtenis uit. In samenwerking met adviesbureau HKV Lijn in Water zijn risicogebieden in kaart gebracht en via de website van Neerlandse kan een huiseigenaar op eenvoudige wijze zien welk overstromingsrisico zijn huis loopt,  de verzekeringspremie berekenen en  desgewenst de catastrofeverzekering voor zijn woning afsluiten. De hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van de risico's in de woonomgeving. Leden van Vereniging Eigen Huis krijgen 10% korting op de premie.

Hoewel Nederland door de Waterwet, de Deltawerken en waterkeringen veiliger is dan ooit, zijn overstromingsrisico's nog steeds actueel en worden ze veelal onderschat. De overheid stimuleert burgers en bedrijven om zelf bewust te zijn van het overstromingsrisico en zo nodig maatregelen te nemen. Deze verzekering voorziet hier voor een belangrijk deel in, vooral voor woningen in een risicogebied.

Lees meer over de catastrofeverzekering

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid