Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

Stel verplichte aflossing één jaar uit

Geplaatst op 07 nov 2012 , bijgewerkt 07 nov 2012, 23:00

Door de in het Kunduz-akkoord afgesproken maatregelen die op 1 januari 2013 ingaan ontstaat een giftige cocktail voor de woningmarkt. De negatieve sp...

Door de in het Kunduz-akkoord afgesproken maatregelen die op 1 januari 2013 ingaan ontstaat een giftige cocktail voor de woningmarkt. De negatieve spiraal wordt verder verstrekt en rust en vertrouwen kunnen zich niet herstellen, in tegenstelling tot de woorden van het Kabinet. Vereniging Eigen Huis pleit er daarom voor om de annuïtaire aflosverplichting voor nieuwe hypotheken met een jaar uit te stellen tot 2014. 

Snelle invoering erg slecht voor woningmarkt


Als de annuïtaire aflossingsverplichting voor nieuwe hypotheken op 1 januari aanstaande wordt ingevoerd, zullen de mogelijkheden om een eerste eigen huis te kopen of te verhuizen naar een volgende woning verder afnemen. De doorstroming op de woningmarkt zal verder stagneren, waardoor de huizenprijzen verder dalen en honderdduizenden huishoudens extra met hun hypotheek 'onder water' komen te staan. Zowel de woningmarkt als de hele Nederlandse economie ondervinden daar grote schade van.

Stel annuïtaire aflossingsverplichting uit


Vereniging Eigen Huis pleit er daarom nadrukkelijk voor om de annuïtaire aflosverplichting niet op 1 januari 2013 in te laten gaan.  Uitstel tot 2014 geeft de noodzakelijke ruimte voor een meer evenwichtige en goed uitgewerkte invulling van de maatregelen. Uitstel legt nauwelijks budgettair beslag op de overheidsfinanciën en voorkomt allerlei uitvoeringsproblemen die worden veroorzaakt door de korte tijdspanne die voor de invoering wordt gekozen.

Verkopers en potentiële kopers in verwarring


Uit de dagelijkse contacten van de vereniging met haar leden blijkt dat er momenteel grote  verwarring en onzekerheid bestaat onder kopers en verkopers. Veel mensen durven daardoor een verhuizing niet meer aan. Problemen ontstaan door de onverwachte aflossingsverplichting die bij verhuizing wordt opgelegd als de huiseigenaar zijn bestaande Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wil behouden, door het onmogelijk worden van startersleningen - een lening van de overheid waarbij de koper de eerste jaren nou juist niet hoeft af te lossen - en door een botsing van belangen tussen kopers en verkopers bij de aangekondigde renteaftrek voor de financiering van een restschuld, die pas vanaf 1 januari 2013 ingaat. Een koper die nog vóór het einde van dit jaar een huis wil kopen om zo de beperking in de hypotheekrenteaftrek voor te zijn, komt in conflict met de verkoper die zijn een restschuld moet financieren en alleen voor renteaftrek in aanmerking komt als de woning ná 1 januari wordt verkocht. In beiden gevallen kan het financiële nadeel enorm oplopen.

Goede maatregelen vragen tijd


Vereniging Eigen Huis levert graag een inhoudelijke bijdrage aan het ontwikkelen van een meer evenwichtige maatregel, die dan per 1 januari 2014 in werking kan treden. De vereniging is voorstander van een integrale aanpak van de woningmarkt waarbij de afbouw van de hypotheekrenteaftrek kan bijdragen aan een beter functioneren van de markt en tevens tot een vermindering van de risico's voor alle betrokken partijen. Het terugsluizen van de extra inkomsten die daaruit voortvloeien via een gerichte verlaging van de inkomstenbelasting is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. Het nieuwe regeerakkoord beweegt wel in die richting, maar de onderhandelaars van VVD en PvdA hebben daarin helaas de annuïtaire aflossingsverplichting overgenomen uit het Kunduz-akkoord. Op die manier wordt de renteaftrek voor verschillende groepen huiseigenaren op verschillende manieren beperkt, wat tot ongewenste gevolgen leidt. Vereniging Eigen Huis wijst er voortdurend op dat men beter kan kiezen voor een goede integrale verandering van het systeem zoals opgenomen is in het hervormingsplan WONEN 4.0.

Bekijk de brief naar de Tweede Kamer
Bekijk bijlage 1 van de brief: overzicht van de maatregelen per 1 januari 2013
Bekijk bijlage 2 van de brief: overzicht lastenverzwaringen door invoering verplichte annuïtaire aflossing

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid