Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

Vrijwillige en concurrerende overstromingsverzekeringen in plaats van verzekeraarskartel

Geplaatst op 02 feb 2013 , bijgewerkt 02 feb 2013, 12:00

Amersfoort, 1 februari 2013 - De verplichte overstromingsverzekering waar verzekeraars voor pleiten is vooral een nieuwe en extra belasting voor all...

Amersfoort, 1 februari 2013 - De verplichte overstromingsverzekering waar verzekeraars voor pleiten is vooral een nieuwe en extra belasting voor alle huishoudens en bedrijven, ook in hoger gelegen gebieden met een minimaal risico. Dit stelt Vereniging Eigen Huis.

Sinds vorig jaar bestaat er al een polis tegen overstromingsschade, die vrijwillig en op basis van individuele risico’s kan worden gesloten. Vereniging Eigen Huis is van mening dat verzekeraars moeten worden uitgedaagd om zelf met concurrerende verzekeringen te komen. De kartelverzekering die het Verbond van Verzekeraars wil, is de verkeerde oplossing. Een dergelijke verzekering draagt op geen enkele wijze bij aan grotere bewustwording van het overstromingsrisico en leidt niet tot het nemen preventieve maatregelen die de schade van overstromingen kunnen beperken. Momenteel ligt een aanvraag van het Verbond van Verzekeraars bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) om de verplichte overstromingsverzekering te mogen introduceren. Vereniging Eigen Huis wil dat de Tweede Kamer zich uitspreekt over de voorgestelde kartelverzekering, die volgens de vereniging vooral als een belastingverhoging kan worden beschouwd.

Niet nog een belasting voor veilige dijken en droge voeten

Burgers en bedrijven betalen sinds jaar en dag waterschapsheffing en inkomstenbelasting voor veilige dijken en droge voeten. Zorgelijk is dat onderzoeksbureau ‘HKV Lijn in Water’ op basis van de ‘3e landelijke toets primaire waterkeringen 2006-2011’ concludeert dat ruim 30% van de dijkringlengte van primaire waterkeringen niet, of niet geheel voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsnormen. Hierdoor zijn de overstromingsrisico's in sommige gebieden wel 10 keer groter dan is afgesproken. Het is daarom van groot belang dat de waterkeringen met prioriteit op orde worden gebracht, om de kansen op een overstroming tot acceptabele proporties terug te brengen. Tegelijkertijd wordt daarmee het risico tegen overstromingen beter verzekerbaar. 

Dijken op orde, verzekeringspremie omlaag

Nederlandse verzekeraars hebben de ontwikkeling van vrijwillige overstromingsverzekeringen bijna 60 jaar collectief tegengehouden. Toch kunnen binnen- en buitenlandse verzekeraars  het Nederlandse overstromingsrisico binnen de regels van de vrije markt gewoon verzekeren. In september 2012 introduceerde de - niet bij het Verbond  aangesloten - verzekeringsmaatschappij ‘Neerlandse’ de eerste overstromingsverzekering sinds 1953. De premie van deze verzekering is relatief hoog in de risicogebieden waar de dijken niet op orde zijn, maar daalt als de kwaliteit van de dijken op orde wordt gebracht. Zo berekende de Consumentenbond de maandpremie voor een grote villa in Arcen (Limburg) op 215 euro maand, maar als de lokale dijken aan de vastgestelde normen zouden voldoen daalt dit bedrag naar 29 euro per maand.

Kartelverzekering biedt slechts een ‘indicatieve’ dekking

Bij de verplichte verzekering van het Verbond van Verzekeraars is de totale schadevergoeding gemaximeerd op 5 miljard euro per gebeurtenis. Volgens het Verbond komt dat neer op een indicatieve dekking van 250.000 euro per woning. Op het eerste gezicht lijkt hier sprake van een ruimhartige dekking. Maar schone schijn is hier bedrieglijk. Bij een overstromingsschade van 20 mld euro – heel voorstelbaar in ons dichtbevolkte land waar woningen, bedrijven, ziekenhuizen en energiecentrales dicht op elkaar zijn gebouwd - wordt slechts 25% van de dekking uitgekeerd (62.500 euro) en wanneer de indicatieve dekking wordt toegepast op de evacuatiescenario’s die Minister Schultz hanteert, blijft slechts 5% van de beloofde dekking over (12.500 euro).

De verplichte verzekering, met een ogenschijnlijk lage premieopslag, biedt daarom slechts een schijndekking als zich een forse overstroming voordoet. Bij een ramp van enige omvang is het maximum al snel bereikt en daalt de individuele uitkering per woning of bedrijfspand snel.  Als Nederlandse verzekeraars het overstromingsrisico voor het collectief werkelijk goed willen verzekeren moet volgens deskundigen 100 miljard euro in een stroppenpot worden gereserveerd. De bijdrage per huishouden zou dan 20 keer hoger moeten zijn dan de 5 tot 10% premieverhoging op de opstal- en inboedelverzekering, die nu door de verzekeraars wordt genoemd.

Preventie kan  schade sterk beperken

Het is van groot belang dat bij burgers en bedrijven het risicobewustzijn van overstromingen toeneemt. Want preventieve maatregelen kunnen de maatschappelijke en persoonlijke schade bij overstromingen sterk beperken. Zo kan de schade bij woonhuizen worden teruggebracht door het plaatsen van een CV-ketel of was- en droogapparatuur op een hogere verdieping, het aanbrengen van waterbestendige vloeren en de aanwezigheid van zandzakken of vloedschotten. Bij een daadwerkelijke overstroming kunnen zandzakken de schade gemiddeld met 70% doen afnemen. Burgers worden door overheden onvoldoende geïnformeerd over de overstromingsrisico’s, waardoor mensen niet worden geactiveerd tot het nemen van maatregelen. Vereniging Eigen Huis stelt daarom vraagtekens bij het plan van het Verbond van Verzekeraars met betrekking tot de noodzakelijke bewustwording van consumenten en beperking van de schade. Als iedereen een (extra) premie in de opstal/inboedelverzekering betaalt, waarom zou de verzekerde dan nog zelf in actie komen?

 

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid