Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

Vertrouwen in woningmarkt kleine stapjes vooruit

Geplaatst op 09 apr 2013 , bijgewerkt 09 apr 2013, 12:40

De Eigen Huis Marktindicator* steeg in de afgelopen drie maanden van 51 naar 54 punten. Sinds de introductie van de vertrouwensindicator voor de woni...

De Eigen Huis Marktindicator* steeg in de afgelopen drie maanden van 51 naar 54 punten. Sinds de introductie van de vertrouwensindicator voor de woningmarkt in 2004 heeft het sentiment er niet zo beroerd voor gestaan als in december van het afgelopen jaar. Vanaf januari lijkt het dieptepunt te zijn gepasseerd en gaat het consumentenvertrouwen in kleine stapjes vooruit.

Eind vorig jaar waren de signalen voor de ontwikkelingen op de woningmarkt ronduit slecht. Door de verplichte volledige aflossing van een hypotheek stijgen de woonlasten voor mensen die in 2013 hun eerste eigen huis kopen. Tegelijkertijd werd een daling aangekondigd van de hypotheekmogelijkheden door een verdere aanscherping van de verstrekkingsnormen per 1 januari. Dit zorgde in december voor een dieptepunt in het vertrouwen dat het kopen van een eigen huis een verstandige beslissing is. Slechts 40% van de consumenten was daar positief over, tegenover 34% die daar uitgesproken negatief over was. Op dezelfde vraag of het op dit moment een gunstige of ongunstige tijd is om een huis te kopen reageert in maart van dit jaar 43% van de ondervraagden positief terwijl het percentage mensen met een negatief oordeel daalt naar 29%.

Jongeren positiever gestemd

Jongeren schatten hun kansen op de huizenmarkt iets positiever in dan ouderen. Voor 18 tot 35-jarigen staat de Eigen Huis Marktindicator op 57 tegenover 53 voor mensen van 35 tot 55 jaar. De kans op een passende hypotheek lijkt voor starters iets toe te nemen omdat de hypotheekrente de laatste maanden licht is gedaald. Daar komt bij dat er vrijwel overal een zeer ruime keuze is aan te koop staande woningen, die vrijwel zonder uitzondering fors in prijs zijn gedaald. Daardoor is de betaalbaarheid - althans op papier - toegenomen.

Financiering grootste probleem voor welwillende koper

Het vertrouwen in de huizenmarkt kwam in de eerste maanden van dit jaar met kleine stapjes terug doordat er eindelijk meer duidelijkheid kwam over het overheidsbeleid en de hypotheekrenteaftrek. Maar huizenzoekers ervaren nog steeds dat er een grote kloof is tussen een huis willen kopen en dat huis ook kunnen kopen. Het niet kunnen krijgen van de benodigde financiering is nog altijd een belangrijk obstakel.

Probleem 1: restschuld

Het niet kunnen meefinancieren van een restschuld staat inmiddels een grote groep doorstromers in de weg. Hoewel de hypotheekregels dit wel mogelijk maken, werken banken er zelden aan mee. Daardoor kunnen veel huiseigenaren niet of nauwelijks verhuizen naar een andere - in veel gevallen goedkopere - woning. Vereniging Eigen Huis pleit voor de toepassing van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor restschuldfinanciering bij een nieuwe NHG hypotheek. Ook zouden banken hun klanten bij verhuizing veel meer moeten helpen met het meefinancieren van een restschuld. Voorwaarde is dat de nieuwe hypotheeklast binnen de inkomensnormen valt.

Probleem 2: geen maatwerk

Voor starters bieden de nieuwe regels wel meer duidelijkheid, maar niet de mogelijkheden die ze zoeken. Ook hier lopen veel mensen op tegen de strenge verstrekkingsnormen voor hypotheken, waarbij een tijdelijk arbeidscontract of free-lance inkomen vaak leidt tot een afwijzing van de aanvraag. Zelfs als de maandlasten van een gewenste koopwoning even hoog zijn als de huidige woonlasten. Vereniging Eigen Huis wil dat banken klanten helpen met de ruimte die de gedragscode voor hypotheken toestaat, in plaats van klanten tegen te werken met extra strenge eisen.

Probleem 3: volledige aflossingsverplichting

De door minister Blok met veel aplomb aangekondigde extra leenfaciliteit lijkt al voor de introductie te struikelen. Hiermee wil de minister de volledige aflossingsverlichting terugbrengen tot minimaal 50%, echter via een ingewikkelde, niet aftrekbare tweede lening. Na rondvraag door Vereniging Eigen Huis zegt alleen ABN AMRO een dergelijke mogelijkheid op termijn aan te gaan bieden. Andere banken zeggen dat ze een dergelijke tweede hypotheeklening niet zullen aanbieden of denken er nog over na. Een wijziging van de wet waarin de aflossingsverplichting wordt beperkt tot de helft van het hypotheekbedrag is veel eenvoudiger en bereikt hetzelfde resultaat. Vereniging Eigen Huis pleit daarom nadrukkelijk voor deze veel eenvoudiger en 'koninklijke' oplossing.

* De Eigen Huis Marktindicator is ontwikkeld door Vereniging Eigen Huis in samenwerking met onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft. De Eigen Huis Marktindicator meet maandelijks het consumentenvertrouwen in de woningmarkt. De vertrouwensindicator heeft een schaal van 0 tot 200 en is neutraal bij een waarde van 100.

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden. Word lid