Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

VEH: Toezegging compensatieregeling waardedaling goed nieuws

Geplaatst op 03 jul 2013 , bijgewerkt 03 jul 2013, 13:57

In een brief aan de Tweede Kamer zegt minister Kamp vandaag toe voor het einde van het jaar te komen met een schadevergoedingsregeling voor huiseigen...

In een brief aan de Tweede Kamer zegt minister Kamp vandaag toe voor het einde van het jaar te komen met een schadevergoedingsregeling voor huiseigenaren die de waarde van hun woning zien dalen door de aardbevingen in Groningen. Vereniging Eigen Huis is verheugd dat de minister deze  belangrijke toezegging doet.

Op dit moment blijkt nog niet uit onderzoek van de overheid dat de marktwaarde van woningen in het aardbevingsgebied aantoonbaar significant is gedaald als gevolg van de aardbevingen, zo stelt de minister in zijn brief. De minister zegt zich te realiseren dat deze conclusie "niet aansluit bij de beleving van burgers".

Als er wel aantoonbaar sprake is van waardedaling  als gevolg van gaswinning en aardbevingen komen huiseigenaren onder nader te bepalen voorwaarden in aanmerking voor schadeloosstelling, zo schrijft de minister vandaag. Hij zegt voorts toe de situatie nauwgezet te zullen monitoren. De minister zal met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) afspraken maken om tot een dergelijke schadevergoedingsregeling te komen.

Vereniging Eigen Huis heeft eerder bij de NAM aangedrongen op de bevestiging van aansprakelijkheid voor waardevermindering van woningen in het getroffen gebied. De NAM heeft zich daar nog niet over willen uitlaten.

De vereniging wil als belangenbehartiger van haar 4000 leden in het gebied betrokken worden bij de totstandkoming van de schadevergoedingsregeling en zal dat bij de NAM en bij de minister bepleiten.

Lees meer over wat Vereniging Eigen Huis doet voor de huiseigenaren in Groningen
Lees de brief van Minister Kamp

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid