Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

Snel duidelijkheid nodig over woningmarktmaatregelen

Geplaatst op 17 sep 2013 , bijgewerkt 17 sep 2013, 17:23

Vereniging Eigen Huis is blij dat het kabinet geen maatregelen neemt die het herstel van de woningmarkt verder in de weg zitten. Rob Mulder, directe...

Vereniging Eigen Huis is blij dat het kabinet geen maatregelen neemt die het herstel van de woningmarkt verder in de weg zitten. Rob Mulder, directeur Vereniging Eigen Huis: “De woningmarkt gaat al jarenlang gebukt onder maatregelen om de overheidsfinanciën en de bankensector op orde te brengen. Dit heeft geleid tot een verdieping van de huizencrisis. Gelukkig zitten er deze keer wél enkele maatregelen bij die potentieel de goede kant op werken. Er moet echter op korte termijn duidelijkheid komen over wat de verschillende maatregelen precies inhouden en op welk moment ze van kracht worden.”

Vereniging Eigen Huis heeft eerder bij de minister aangedrongen om Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor een restschuldfinanciering in een volgende woning mogelijk te maken. Dit kan helpen de doorstroming op de woningmarkt weer op gang te brengen. Het kabinet lijkt dit voorstel te omarmen, maar de prinsjesdagstukken bieden onvoldoende duidelijkheid over de uitwerking. Vereniging Eigen Huis pleit er voor dat op dit punt wordt doorgepakt en dat de mogelijkheid van restschuldfinanciering met NHG uiterlijk per 1 januari ingaat. Dit is belangrijk voor de grote groep eigenwoningbezitters die met zijn hypotheek onder water staat en wil verhuizen.

Er wordt al lange tijd gesproken over de oprichting van een Nationale Hypotheek Instelling (NHI). Dit kan de concurrentie op de hypotheekmarkt bevorderen en tot een lagere hypotheekrente leiden. De vereniging is teleurgesteld dat er op dit punt onvoldoende voortgang wordt geboekt en dat het kabinet nog geen nadere duidelijkheid kan geven.

Huizenkopers en eigenaren mogen vanaf 1 oktober binnen een ruimere vrijstelling een schenking ontvangen ten behoeve van de eigen woning. Dit kan gaan om de aankoop van een eigen woning, het onderhoud, betaling van erfpacht e.d., aflossing van de eigenwoningschuld en aflossing van een restschuld. Er hoeft er geen ouder-kind relatie te bestaan tussen schenker en ontvanger en er geldt geen leeftijdsgrens meer. De vrijstelling geldt tot maximaal 100.000 euro en is volgens de Miljoenennota (pag. 12) van kracht tot 31 december 2015.

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid