Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

Taxaties aardbevingsschade schieten ernstig tekort

Geplaatst op 22 nov 2013 , bijgewerkt 22 nov 2013, 14:51

Schadetaxaties van woningen met aardbevingsschade in Groningen worden niet goed uitgevoerd. Taxateurs gaan op heel verschillende manieren te werk en ...

Schadetaxaties van woningen met aardbevingsschade in Groningen worden niet goed uitgevoerd. Taxateurs gaan op heel verschillende manieren te werk en hanteren geen vast protocol om uiteenlopende soorten schade juist vast te stellen. De omvang van de schade wordt daardoor dikwijls onjuist of onvolledig ingeschat. De eigenaar loopt dan het risico dat de vergoeding niet toereikend is om de schade aan zijn huis te herstellen. Vereniging Eigen Huis adviseert daarom Groningse huiseigenaren om altijd een contra-expertise te laten uitvoeren, nadat de schade door de NAM is getaxeerd. Bij een woonhuis in Warffum zorgde een contra-expertise er voor dat een eerste schadebedrag van € 14.550 werd opgetrokken naar € 31.830. De NAM vergoedt de kosten van een dergelijke second opinion.

Vereniging Eigen Huis wil dat huiseigenaren in het Groningse gaswinningsgebied preventief een onafhankelijke inspectie van hun woning kunnen laten uitvoeren, nog voordat er eventueel schade ontstaat. Bij deze zogeheten nul-meting maakt een expert een opname van de bestaande situatie en spoort gebreken en zwakke plekken van de woning op, waardoor er bij toekomstige schade geen discussie is over oorzaak. Waar mogelijk zal de NAM na een nul-meting maatregelen moeten treffen om een pand te verstevigen.

Hulp aan bewoners met acute verhuisbehoefte

Vereniging Eigen Huis wil dat de NAM met een regeling komt voor huiseigenaren die door acute persoonlijke omstandigheden niet langer in hun huis kunnen blijven wonen en er niet in slagen hun woning te verkopen. Dergelijke situaties kunnen zich voordoen bij ziekte en lichamelijke beperkingen, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding.

Schadebeperking en herstel hoogste prioriteit

Het voorkomen van onveilige situaties en schade moet de grootst mogelijke aandacht krijgen. Dat is een van de conclusies van de commissie Meijer, die onderzoek deed naar de aardbevingsproblematiek. Vereniging Eigen Huis leverde een bijdrage aan het onderzoek en deelt het standpunt van de commissie dat inwoners passende compensatie moeten ontvangen voor de schade en lasten die door de gaswinning worden veroorzaakt. De vereniging vindt, net als de commissie Meijer, dat in het risicogebied extra moet worden geïnvesteerd. Bijvoorbeeld door huizen beter te isoleren en energiezuinig te maken en waar nodig te verstevigen. Daardoor worden waardedalingen zoveel mogelijk voorkomen. Het gaat in het gaswinningsgebied om bijna 61 duizend woningen en ongeveer zevenduizend andersoortige panden.

Eigen Huis Magazine over Groningse aardbevingen

Ervaringen van Groningers en adviezen voor huiseigenaren staan centraal in het Eigen Huis Magazine van november. Ruim 20.000 gratis exemplaren worden de komende week huis aan huis verspreid in het Groningse gaswinningsgebied.

Ook op de website van Vereniging Eigen Huis staat veel informatie:  http://www.eigenhuis.nl/gaswinning-groningen/

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid