Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

Eigenwoningforfait moet bij lagere WOZ-waarde dalen, niet stijgen

Geplaatst op 16 jan 2014 , bijgewerkt 16 jan 2014, 09:11

Bijna driekwart van de huiseigenaren (73%) vindt de recente verhoging van het eigenwoningforfait niet acceptabel. Meer belasting betalen op het mome...

Bijna driekwart van de huiseigenaren (73%) vindt de recente verhoging van het eigenwoningforfait niet acceptabel. Meer belasting betalen op het moment dat je huis sterk in waarde is gedaald, gaat er bij 70% niet in. Het forfait dat je bij je inkomen moet optellen en waarover je inkomstenbelasting betaalt, zou moeten dalen of in het ergste geval gelijk moeten blijven, maar niet stijgen.

Niet op de hoogte

Vereniging Eigen Huis hield onderzoek onder ruim 20.000 van haar leden. Aanleiding is de verhoging per 1 januari van het bijtellingspercentage van het eigenwoningforfait van 0,6% naar 0,7% van de WOZ-waarde. Huiseigenaren zijn net zo verrast door de forse verhoging van het eigenwoningforfait als de Tweede Kamer. Uit het onderzoek blijkt dat bijna 60% van hen op het moment van onderzoek nog niet op de hoogte was met deze verhoging. Dat het eigenwoningforfait wel leeft onder eigenhuisbezitters, blijkt uit de uitzonderlijk hoge respons die de vereniging kreeg op haar onderzoek: ruim 9500 respondenten vulden de vragenlijst in.

Systeemfout

De onverwacht forse stijging van het eigenwoningforfait komt mede door de sterke stijging van de huren in het afgelopen jaar. Het kabinetsbeleid dat zich richt op het meer marktconform maken van de huren in de sociale huursector, heeft als onbedoeld bijeffect dat ook de lasten van eigenhuisbezitters stijgen. Naast de ontwikkeling van de WOZ-waarden, heeft ook de stijging van de huren via een vaste formule invloed op de hoogte van het eigenwoningforfait. "Zo'n sterke stijging van het forfait kan nooit de bedoeling zijn", aldus directeur Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis, "Dit is een onvolkomenheid in het systeem die er zo snel mogelijk uitgehaald moet worden. Anders gebeurt volgend jaar precies hetzelfde". Het voorstel van de vereniging is om het eigenwoningforfait dit jaar te bevriezen en in de Tweede Kamer eerst de discussie te voeren over de manier waarop het eigenwoningforfait wordt vastgesteld.

Onbedoeld bijeffect

Bijna 90% van de huiseigenaren is het eens met dit voorstel van de vereniging. Directeur Rob Mulder:  "Logisch dat een overgrote meerderheid van onze leden deze stijging van het forfait niet acceptabel vindt. Je kunt niet tussen Kerst en Oud en nieuw plotseling de lasten van 60% van de huishoudens verhogen. Iedereen is door de verhoging verrast. Zoiets hoor je te bespreken in Tweede Kamer, waar zo'n lastenverzwaring in verband kan worden gebracht met andere maatregelen en ontwikkelingen. Een forse verhoging van het eigenwoningforfait  als onbedoeld bijeffect van overheidsbeleid op een ander terrein is voor huisbezitters niet te verkroppen. Het is ook onverstandig, net nu de woningmarkt weer enigszins aantrekt. Minister Blok voor Wonen heeft eerder vertrouwen gewekt door te zeggen 'dit is het', maar dan moet er niet iedere keer opnieuw een aap uit de mouw komen."

Achterban politieke partijen

Eigenwoningbezitters die tegen de verhoging van het eigenwoningforfait zijn, zijn vooral te vinden in de achterban van oppositiepartijen PVV (91%), 50Plus (89%), SGP (86%), SP (78%) en CDA (74%). Ook de eigenwoningbezitters in de aanhang van coalitiepartijen PvdA en VVD vinden in meerderheid (resp. 55% en 71%) dat een verhoging van het eigenwoningforfait niet acceptabel is. Lager, maar toch met een meerderheid tegen een verhoging zijn de eigenwoningbezitters in de achterban van GroenLinks (51%), ChristenUnie (61%) en D66 (66%).

Eigenwoningbezitters van alle politieke gezindten steunen in grote meerderheid het voorstel van Vereniging Eigen Huis om het eigenwoningforfait dit jaar te bevriezen en in de Tweede Kamer eerst de discussie te voeren over de manier van vaststellen. Dit varieert van 77% en 80% bij resp. GroenLinks en PvdA tot 96% bij zowel PVV als 50Plus. Ook groot is de steun onder de SP-aanhang (92%) en de VVD-achterban (89%).

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid