Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

Urgentielijst geeft ontluisterend beeld schadeafhandeling Groningen

Geplaatst op 09 okt 2014 , bijgewerkt 09 okt 2014, 14:01

De meldingen op de Urgentielijst voor Groningers die ontevreden zijn over de afhandeling van de gasschade aan hun huis door de NAM zijn doorspekt met gevoelens van frustratie, machteloosheid en moedeloosheid.

Vereniging Eigen Huis opende de Urgentielijst twee weken geleden om  de knelpunten in de schadeafhandeling  duidelijker in beeld te kunnen brengen bij de politiek, Dialoogtafel en andere betrokkenen. De stem van de mensen in Groningen moet gehoord worden.  Nu al zijn er bijna 200 verhalen binnen die stuk voor stuk een ontluisterend beeld van bureaucratie, traagheid en  uitzichtloosheid schetsen.

Werd eind september nog een Kamerdebat over de gaswinningsproblematiek afgeblazen wegens gebrek aan 'urgentie', nu ook in de stad Groningen een beving is gevoeld voert de Tweede Kamer vanmiddag een spoeddebat. Vereniging Eigen Huis is blij met deze aandacht voor de problematiek, en onderstreept dat oplossingen alleen in zicht komen als in de schadeafhandeling de burger centraal komt te staan en niet langer de procedure. Ontzorging van de burger in plaats van hem een bureaucratisch moeras insturen moet het credo worden. Bij complexe zaken moeten mensen eerst geholpen worden en daarna pas de financiële afwikkeling voor de betrokken instanties volgen.

De afgelopen maanden heeft de vereniging in brieven aan de Dialoogtafel en de Tweede Kamer al herhaaldelijk aangegeven dat alleen een totale omslag in de benadering van de schadeafhandeling kan zorgen voor een fatsoenlijke oplossing voor de getroffen burgers en een herstel van vertrouwen.  De vereniging doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om minister Kamp te vragen om duidelijkheid te geven over de succesratio bij grote en complexe schades, waarbij de hamvraag is of ook de bewoners het probleem als opgelost zien. Zoals een van de melders op de Urgentielijst zijn probleem formuleerde:

 "Mijn bovengrondse schade is ondertussen, circa 16 maanden na de melding hersteld. Dit na ZEER veel gedoe, veel brieven, inschakeling van de onafhankelijke raadsman, actievoeren etc. Dit heeft mij veel overlast, frustratie en tijd gekost, nog afgezien van de (blijvende) gevoelens van onveiligheid. De NAM heeft geweigerd naar de fundering van mijn huis te kijken, ondanks mijn herhaald aandringen. De zichtbare schade liep van grondniveau tot in de nok. De bovengrondse schade is opgelost, de ondergrondse schade is onbekend (…) Kortom: schijnbaar is mijn probleem opgelost in de statistieken van de NAM, maar in werkelijkheid en voor mijn gevoel niet."

Vereniging Eigen Huis zal op korte termijn de Tweede Kamer op de hoogte brengen van de resultaten van haar Urgentielijst. De vereniging zal met enige regelmaat de Urgentielijst actualiseren om zo de voortgang in de schadeafhandeling te volgen.

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid