Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

OZB stijgt volgend jaar gematigd, maar niet overal

Geplaatst op 26 nov 2014 , bijgewerkt 26 nov 2014, 14:48

De onroerende zaakbelasting (ozb) die huiseigenaren betalen stijgt volgend jaar met gemiddeld 2,4 procent. Gelijktijdig daalt de gemiddelde woz-waarde van woningen, die de grondslag voor deze belasting vormt, met 3,3 procent. Dit blijkt uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 109 gemeenten.

Hoewel de procentuele stijging volgend jaar bijna het dubbele is van het verwachte inflatiecijfer, constateert Vereniging Eigen Huis dat veel gemeenten luisteren naar de oproep van burgers, consumentenorganisaties en het Rijk om de jaarlijkse stijging van de belasting op het eigen huis te matigen. Gemeenten lijken ook onder de norm van een gezamenlijke 3 procent hogere ozb-opbrengst te blijven die het Rijk voor 2015 heeft vastgesteld.

Toppers en dalers

Ook dit jaar komen uitschieters naar boven en naar beneden voor. Koploper in de steekproef is de gemeente Zevenaar. Hier stijgt de ozb volgend jaar met 16% en gaat een gemiddelde huiseigenaar bijna 40 euro meer betalen. Ook Helmond (+ 15%) en Uitgeest (+11%) verhogen de ozb volgend jaar fors. Grootste dalers zijn de gemeenten Arnhem, waar de ozb volgend jaar met ruim 7% daalt en Rhenen met 4,5% lagere belasting.

Pleidooi voor eerlijker lastenverdeling

Vereniging Eigen Huis verzet zich tegen het almaar zwaarder belasten van mensen met een eigen huis. De jaarlijkse OZB-stijging houdt geen enkele rekening met de dalende woningwaarden. Tussen 2010 en 2015 is de ozb met ongeveer 20% gestegen, terwijl de woz-waarde van woningen in diezelfde periode met bijna 16% daalde. Voor een gemeente is de ozb dan ook niet meer dan de verdeelsleutel om de gewenste inkomsten binnen te halen.

Vereniging Eigen Huis pleit daarom voor een ander systeem van lastenverdeling, waarbij zowel huurders als huiseigenaren meebetalen aan de kosten van gemeentelijke voorzieningen. De vereniging keurt het besluit van de gemeente Nijmegen om alle gemeentelijke woonlasten (ozb, afvalstoffen- en rioolheffing) uitsluitend aan eigenaren op te leggen dan ook sterk af.

Verplichte bijsluiter over ozb-bestedingen

Daarnaast wil de vereniging dat gemeenten met de jaarlijkse ozb-aanslag een bijsluiter meesturen waarin uitleg en verantwoording wordt gegeven over de besteding van de ontvangen belastinggelden. Directeur Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis: "In veel gemeenten hebben huiseigenaren geen idee waar het ozb-geld aan wordt uitgegeven en helemaal niet waarom ze ieder jaar weer meer moeten betalen. Gemeenten zeggen vaak dat een verhoging nodig is omdat anders een bibliotheek of een soortgelijke tot de verbeelding sprekende voorziening moet worden gesloten. Slechts zelden wordt gerept over alternatieve besparingen".

Riool- en afvalstoffenheffingen stijgen landelijk gematigd, met plaatselijk forse verschillen

Burgers betalen afvalstoffen- en rioolheffing voor het ophalen van het huisafval en de aansluiting op de riolering. Gemeenten mogen huishoudens niet meer in rekening brengen dan de kosten die ze hiervoor zelf maken. Landelijk stijgen beide heffingen volgend jaar gemiddeld met een kleine 2%.

Uitschieters zijn de gemeenten Raalte en Bladel, waar de afvalstoffenheffing met bijna 30% omhoog gaat. In deze gemeenten betalen huishoudens volgend jaar circa 50 euro meer voor het ophalen van het huisvuil. In Gulpen-Wittem daalt deze heffing met 15%, wat huishoudens volgend jaar een besparing van 36 euro oplevert.

De rioolheffing stijgt in Alblasserdam en Rhenen fors met 19%. Hierdoor gaan huishoudens in Alblasserdam volgend jaar 47 euro meer betalen, in Rhenen wordt de rekening 34 euro hoger. In Leusden daalt deze heffing juist met bijna 20%, wat volgend jaar 27 euro scheelt.
De totale woonlasten die bestaan uit ozb, riool- en afvalstoffenheffing stijgen volgend jaar gemiddeld met 14 euro van 698 naar 712 euro.

Meer informatie
Steekproef OZB 109 gemeenten 2015
Steekproef gemeentelijke woonlasten 2015

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid