Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

Vereniging Eigen Huis toont Kamer resultaten Urgentielijst Gasschade

Geplaatst op 16 jan 2015 , bijgewerkt 16 jan 2015, 15:00

Vereniging Eigen Huis heeft de vaste Kamercommissie van Economische Zaken vandaag in Groningen de resultaten aangeboden van haar Urgentielijst Gasschade. De 432 meldingen van Groningse huiseigenaren geven een beeld van uitzichtloosheid en gebrek aan vertrouwen in een goede schadeoplossing.  De inwoners van Groningen maken zich zorgen over veiligheid, de afhandeling van complexe schades, waardedaling en onverkoopbare woningen. Vereniging Eigen Huis vraagt de Tweede Kamer om oplossingen hiervoor. Mensen moeten meteen geholpen worden zonder dat eerst moet worden bepaald wie welk deel van de schade op zich moet nemen. Primair is namelijk de NAM schadeplichtig. De vereniging wil een omkering van de bewijslast. De vereniging steunt de toegezegde komst van een Rijksdienst, mits deze  een heldere opdracht, mandaat en de juiste middelen meekrijgt.

Op de Urgentielijst, een online meldpunt, heeft Vereniging Eigen Huis verhalen verzameld van gedupeerden door de gaswinning. De verhalen bevestigen het beeld dat de vereniging al eerder schetste van gebrekkige schadeafhandeling. Mensen maken zich zorgen om de veiligheid van hun gezin, voelen zich gevangen in hun eigen huis en geven aan wanhopig  te worden van de stroperigheid en onduidelijkheid van de procedures.

Bijna een kwart van de meldingen over schade op de Urgentielijst gaat over de veel te lange duur van het proces. Soms wachten mensen al meer dan twee jaar op herstel, terwijl de staat van hun huis er in die tijd op achteruit gaat. Veel verhalen gaan ook over de rompslomp en schade op schade.  Zo’n 100 meldingen gaan over een onduidelijke vaststelling van de schade. Opmerkelijk is ook dat 64 mensen melden dat zij zich onbehoorlijk behandeld voelen door de taxateur. Complexe (lees dure) schadegevallen worden tot nu toe zelden opgelost.

Hoewel de Urgentielijst vooral was bedoeld voor meldingen over schadeherstel, zijn er ook veel verhalen binnengekomen met zorgen over waardevermindering en onverkoopbaarheid. Rapporten in opdracht van de minister laten keer op keer zien dat er niet of nauwelijks een waardedaling als gevolg van gaswinning zou zijn. Dit strookt volstrekt niet met de beleving en de verhalen van de gedupeerden. Er moet een toekomstbestendige regeling komen waarmee de Groningers het vertrouwen hebben dat de waardevermindering , op het moment dát ze willen verhuizen, op een fatsoenlijke manier wordt vergoed en waarmee een oplossing wordt geboden voor onverkoopbare woningen. Zoals één van de gedupeerden het treffend verwoordde: “Alleen als je hier weg kunt, wil je blijven.”

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) gaat per 1 januari over de nieuwe schademeldingen. Bij de afhandeling van vóór 2015 gedane schademeldingen blijft de NAM vooralsnog aan zet. Vereniging Eigen Huis blijft de meldingen op de Urgentielijst volgen en zal hierover ook volgend kwartaal weer rapporteren.

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid