Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

VEH stelt zeven spelregels voor windturbines op land

Geplaatst op 20 jan 2015 , bijgewerkt 20 jan 2015, 13:11

Vereniging Eigen Huis heeft zeven spelregels geformuleerd die er voor moeten zorgen dat  het draagvlak bij omwonenden van windturbines wordt vergroot. De vereniging wil dat overheid en windturbine-exploitanten deze uitgangspunten altijd mee nemen bij planontwikkeling, bouw en exploitatie van windturbines binnen een straal van 2 kilometer van woningen. De vereniging vraagt de lijsttrekkers van de Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart of ze bereid zijn deze spelregels te volgen en zal de reacties kenbaar maken aan haar 700.000 leden.

De komende jaren moeten in Nederland  in totaal zo'n 2000 windturbines van 100 meter as-hoogte op land komen te staan om de klimaatdoelstellingen uit het energieakkoord te halen. De door de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) ontwikkelde gedragscode  biedt volgens Vereniging Eigen Huis te weinig bescherming aan eigenwoningbezitters. Rijk, provincies, gemeenten en windturbine-exploitanten moeten veel meer rekening houden  met bewoners.

Vereniging Eigen Huis heeft daarom de volgende zeven spelregels opgesteld:

  1. Vanaf de beginfase van de planontwikkeling van een windturbine worden omwonenden periodiek over de plannen geïnformeerd
  2. Desgewenst kunnen omwonenden een afvaardiging naar voren schuiven om deel te nemen aan vervolg overleggen over de planontwikkeling
  3. Opmerkingen en suggesties van de (afvaardiging  van de) omwonenden moeten door initiatiefnemer en overheid zwaar meegewogen worden. Afwijking ervan moet goed worden gemotiveerd
  4. De initiatiefnemer doet in een zo vroeg mogelijk stadium een aanbod aan omwonenden om eventuele bezwaren en overlast weg te nemen dan wel te compenseren
  5. Omwonenden krijgen de mogelijkheid om financieel te participeren in en te profiteren van de windturbine(s)
  6. Na de bouw vindt periodiek overleg met omwonenden plaats over borging en evaluatie van de gemaakte afspraken
  7. Er komt een onafhankelijk klachten loket voor klachten over het niet, of niet goed naleven van de spelregels

Om de business case van de windturbines rond te krijgen is veel subsidie nodig. Deze subsidie is voor een groot deel afkomstig uit een opslag op de energierekening van consumenten. Zij vullen de subsidiepot voor duurzame energieprojecten, veelal windturbines, met zo'n 25 euro per gezin per jaar aan en dit bedrag loopt de komende jaren verder op.  In 2014 was de totale subsidie  €3,5 miljard en voor 2015 is hetzelfde bedrag beschikbaar. 

Vereniging Eigen Huis deed in oktober 2014 onderzoek onder haar leden naar de acceptatie van windturbines en krijgt bovendien veel vragen en verontruste reacties van huiseigenaren. De ondervraagde leden zijn het unaniem eens dat er afspraken moeten worden gemaakt met de omwonenden van windturbines om de gevolgen en overlast ervan zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor is betrokkenheid van omwonenden vanaf een vroeg stadium van planontwikkeling een must. 

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid