Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

Eigen Huis: Nederlanders zijn solidair met Groningen, nu snel daden

Geplaatst op 02 mrt 2015 , bijgewerkt 02 mrt 2015, 05:52

Nederlandse eigenwoningbezitters zijn solidair met de inwoners van de provincie Groningen. In alle provincies en in alle politieke gelederen wordt onderschreven dat de veiligheid van de bewoners van Groningen voorop moet staan.

De financiële gevolgen moeten door heel Nederland moeten worden gedragen. Dat blijkt uit onderzoek door Vereniging Eigen Huis onder ruim 2300 leden buiten de provincie Groningen.

"Vereniging Eigen Huis vindt dat na de rapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waaruit blijkt dat de veiligheid van de Groningers volstrekt niet is meegewogen niet langer gesproken kan worden van gasschade maar dat de benaming gasschande inmiddels gepast is" zegt Steven Wayenberg,  belangenbehartiger Groningen namens de vereniging.  Vereniging Eigen Huis vindt expliciete excuses van kabinet,  NAM en overige betrokkenen aan de Groningers noodzakelijk als eerste stap tot herstel van het ernstig beschadigd vertrouwen. "Deze gasschande is alleen goed te maken door de belangen van de Groningers voorop te stellen bij toekomstige beslissingen en financiële belangen daaraan ondergeschikt te maken. Er moet haast gemaakt worden met echte maatregelen.

"Vereniging Eigen Huis legde haar ledenpanel de stelling "de veiligheid van bewoners in Groningen moet voorop staan en de financiële consequenties daarvan moeten alle Nederlanders samen dragen" voor.* Maar liefst 80% van de ondervraagden is het met die stelling eens of helemaal eens. Mensen die het niet met de stelling eens waren gaven veelal aan dat wat hun betreft de veroorzakers, en dan met name de NAM, alle financiële gevolgen moet dragen.

Het onderzoeksrapport is beschikbaar op  www.eigenhuis.nl/solidair-met-groningen   Hier is ook een kaart met de score per provincie en een diagram met uitsplitsing naar politieke voorkeur te vinden.

* representatief kwantitatief onderzoek uitgevoerd in februari 2015 via het Eigenhuispanel onder 2363 leden van Vereniging Eigen Huis

Meer informatie
Onderzoeksrapport
Grafiek solidariteitsverdeling
Kaartje Nederland

Dossier Groningen

 

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid