Persberichten Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis staat journalisten en andere vertegenwoordigers van de pers graag te woord.
De afdeling perszaken is bereikbaar op telefoonnummer (033) 450 76 88 (ook buiten kantoortijden) of per e-mail: pers@eigenhuis.nl 

Onze persvoorlichters zijn:

Hans André de la Porte
Manon van Essen

Overzicht recente persberichten 

 

OZB stijgt harder dan afgesproken

Geplaatst op 03 mrt 2015 , bijgewerkt 03 mrt 2015, 18:30

De Onroerende zaakbelasting (ozb) schiet dit jaar in gemeenten als Muiden, Veendam en Boekel met tientallen procenten omhoog. Gemiddeld over alle gemeenten stijgt de belasting op de eigen woning met 3,4% ten opzichte van 2014. Hiermee houden gemeenten zich niet aan de afspraak met het Rijk om dit jaar maximaal 3% meer belasting te innen bij huiseigenaren. Vereniging Eigen Huis blijft bij de landelijke politiek aandringen op een duidelijk maximum voor de stijging van de ozb. De huidige afspraken bieden geen enkele mogelijkheid om gemeenten aan te pakken die de ozb sterk verhogen.

Directeur Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis reageert verbolgen op de uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten. "Huiseigenaren worden op geen enkele wijze beschermd tegen dergelijke lastenverzwaringen. Gemeenten kunnen de belasting op het eigen huis zomaar van het ene op het andere jaar met tientallen procenten verhogen. Dat moet veranderen. In de discussie over een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied is dit voor ons een belangrijk punt."

Koplopers moeten ozb-verhoging verantwoorden aan burgers

Huiseigenaren kunnen hebben vaak geen idee waarom de ozb in hun gemeente van het ene op het andere jaar sterk stijgt. Vereniging Eigen Huis stuurt daarom een brief naar alle 29 gemeenten waar de ozb dit jaar met 10% of meer stijgt. Daarin dringt de vereniging er bij deze gemeenten op aan dat zij hun inwoners uitleg en verantwoording geven over de belastingverhoging. Niet alleen over de verhoging voor dit jaar, maar ook over de ozb-ontwikkeling in de komende jaren en maatregelen die de gemeente neemt om toekomstige belastingverhogingen te beperken.

Grote ozb verschillen

Het jaarlijkse onderzoek naar de gemeentelijk woonlasten van vereniging Eigen Huis laat grote verschillen zien in de ontwikkeling van de ozb. Sommige gemeenten verhogen deze belasting dit jaar in extreme mate, zoals Muiden (+44%), Veendam (+33%) en Boekel (+30%). Andere gemeenten lukt het om de ozb te verlagen. Soms komt dat door een fusie zoals in Alkmaar-Schermer (-30%), soms is het gemeentelijk beleid zoals in Hardinxveld-Giessendam (-11%).
Bij koploper Muiden is de situatie bijzonder: deze artikel 12 gemeente staat onder curatele van de provincie Noord Holland en heeft de OZB sterk verhoogd, terwijl de afvalstoffenheffing tegelijkertijd fors is verlaagd. Per saldo betalen huiseigenaren in deze gemeente gemiddeld ruim 80 euro meer (+8%) ten opzichte van 2014. Ook de gemeente Veendam verhoogt de ozb met +33% sterk. De gemiddelde ozb-aanslag stijgt daar van 204 naar 272 euro, waardoor een gemiddelde huiseigenaar dit jaar 68 euro meer betaalt.

Zwartewaterland hoogste woonlastenstijging

In Zwartewaterland en Oirschot stijgen de totale woonlasten (ozb, afvalstoffen- en rioolheffing) het hardst. Inwoners van deze gemeenten betalen dit jaar gemiddeld 20% meer aan belasting en heffingen: de gemiddelde rekening gaat hier van iets meer dan 700 euro naar rond de 850 euro. Ook in Reusel-De Mierden (+16%) en Zundert (+15%) stijgen de woonlasten hard. Grootste daler is de gemeente Littenseradiel, hier gaan de totale woonlasten met ruim 9% naar beneden van 692 naar 627 euro. De gemeente met de hoogste woonlasten is Wassenaar, daar betaalt een gemiddelde inwoner dit jaar 1.212 euro. Onderaan de ranglijst staat de gemeente Hellevoetsluis met gemiddeld 527 euro aan woonlasten.

Grote verschillen in afvalstoffen- en rioolheffing

Ook bij de afvalstoffen- en rioolheffing komen forse verhogingen voor. In Eemsmond en stijgt de afvalstoffenheffing met 71% van 48 naar 82 euro, maar ondanks deze forse verhoging zijn de afvalkosten in deze gemeente nog steeds relatief laag. In Smallingerland echter gaat het tarief voor het ophalen van huisvuil met maar liefst 40% omhoog van 161 naar 226 euro. De Rioolheffing stijgt het hardst in Lelystad. Huishoudens betalen dit jaar 125 euro, een verhoging van 79% ten opzichte van vorig jaar toen deze heffing iets meer dan 70 euro bedroeg. Ook in Zwartewaterland gaat de rioolheffing met 46% fors omhoog, van 256 naar 375 euro. Er zijn echter ook gemeenten waar deze heffingen dalen. Zo betalen huishoudens in de fusiegemeente Nissewaard-Bernisse dit jaar bijna 60% minder rioolheffing (125 euro in plaats van 309 euro in 2014). In alle gemeenten geldt dat de heffingen alleen gebruikt kunnen worden om gemaakte kosten voor te dekken.

Onderzoek verantwoording

Vereniging Eigen Huis doet jaarlijks op twee momenten onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten. In november houdt de vereniging een steekproef onder ruim 100 gemeenten en in het voorjaar volgt een onderzoek onder alle gemeenten. De ozb-tarieven en de riool- en afvalstoffenheffing worden bij gemeenten opgevraagd door Marlyse Research. De gemiddelde woningwaarden, die nodig zijn om de ozb-ontwikkeling in een gemeente te berekenen, zijn afkomstig van De Waarderingskamer. Deze toezichthouder controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren.

Meer informatie:

Overzicht gemeentelijke woonlasten 2015 van alle gemeenten
Top 10 gemeentelijke woonlasten 

Uitzending RTL-Z 4 maart 2015

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid