Perscontact Vereniging Eigen Huis


HansAndreDeLaPorte-bijgesneden2

Vereniging Eigen Huis staat de media graag te woord

Let op: Bent u geen vertegenwoordiger van de media maar heeft u vragen aan Vereniging Eigen Huis?

Bel dan: 033-450 77 50

Journalisten en andere vertegenwoordigers van de media kunnen contact opnemen met onze woordvoerder:
Hans André de la Porte.

Onderstaande contact gegevens zijn alleen voor de pers:

Telefoonnummer: 06 463 869 68 of 06 533 859 25
E-mail: pers@eigenhuis.nl of h.andredelaporte@eigenhuis.nl

 

 

Overzicht recente persberichten

Prijzen bouwvergunning lopen weer sterk uiteen

Geplaatst op 14 sep 2016 , bijgewerkt 15 sep 2016, 09:00

De prijsverschillen tussen gemeenten voor een bouwvergunning* zijn ook dit jaar weer groot en onverklaarbaar. Voor een kleine verbouwing ter waarde van € 10.000 kost een vergunning in Leiden € 38 en in Son en Breugel € 868. De gemeente Edam-Volendam verdubbelt de prijs dit jaar van € 300 naar € 600. Voor een gemiddelde nieuwbouwwoning kost de bouwvergunning in Tytsjerksteradiel, Venlo en Ameland minder dan € 2.000, maar in Sittard-Geleen, Son en Breugel en Zeist meer dan de € 6.000. Eindhoven spant de kroon met € 7.740.

“Sussende woorden van gemeenten over het alleen in rekening brengen van de werkelijk gemaakte kosten van een bouwvergunning hebben niets veranderd aan de grote onderlinge verschillen, of aan de enorme jaarlijkse schommelingen. Volgend jaar wordt een begin gemaakt met het inzichtelijk maken van de kosten en dat is hoog tijd, want transparant is het nog allerminst” zegt Cindy van de Velde, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis.

Allegaartje

De enorme verschillen in de tarieven voor bouwvergunningen is huiseigenaren al vele jaren een doorn in het oog. Het is niet uit te leggen dat dezelfde vergunning in de ene gemeente tot wel vijf keer zo duur is als in een andere gemeente.

De forse prijsverschillen worden veroorzaakt door het allegaartje aan eigen rekenmethoden die gemeenten hanteren en het schuiven met kosten binnen de gemeentelijke legesverordening. Ook gemeenteraden hebben vaak maar weinig zicht op de kosten van vergunningverlening in hun gemeente. Het ontbreekt hen vaak aan informatie over kostentoerekening, kostendekkendheid en aan een benchmark om een goed oordeel te kunnen vellen. Daardoor blijven de prijsverschillen voor een bouwvergunning ook dit jaar onverminderd groot.

Vanaf volgend jaar moeten gemeenten duidelijk maken welke kosten zij de burger in rekening brengen. Vereniging Eigen Huis verwacht hier veel van. De mogelijkheid om naar willekeur met kosten te schuiven moet hierdoor afnemen en als een gemeente inefficiënt werkt zal dit aan het licht kunnen komen. De gemeenteraad krijgt betere informatie, meer inzicht en kan bewuster politieke beslissingen nemen over de kruisbestuiving tussen verschillende soorten vergunningen en de mate van kostendekkendheid van leges.

Gemiddelde stijging beperkt

Bouwkostenbureau IGG Bouweconomie onderzocht op verzoek van Vereniging Eigen Huis de prijs van bouwvergunningen. In alle 390 gemeenten is gevraagd naar de vergunningskosten voor een eenvoudige verbouwing van € 10.000 en voor de bouw van een nieuwbouwwoning met een bouwsom van € 130.000 (beiden exclusief btw). Landelijk gezien stijgen de kosten voor een kleine bouwvergunningen met gemiddeld 1,2 % en voor een nieuwbouwwoning met 1,5 %. Een vergunning voor een kleine verbouwing kost gemiddeld € 363, voor de bouw van een nieuwbouwwoning is dit € 3.683.

Leges kunnen ook lager

Er zijn ook gemeenten waar de leges voor een bouwvergunning sterk dalen. Voor een kleine bouwvergunning dalen de kosten in Halderberge met ruim 60 % van € 600 naar € 225. Inwoners van Schijndel, Rotterdam en Den Haag betalen hiervoor dit jaar ruim 30 % minder. Ook voor een nieuwbouwwoning dalen de leges in deze gemeenten met meer dan 20 %. Dat is ook het geval in Maasgouw.

* Formeel: ‘omgevingsvergunning bouwactiviteit’