Perscontact Vereniging Eigen Huis


Let op: Bent u geen vertegenwoordiger van de media maar heeft u vragen aan Vereniging Eigen Huis? Bel dan: 033-450 77 50

 

HansAndreDeLaPorte-bijgesneden2

Vereniging Eigen Huis staat de media graag te woord

Journalisten en andere vertegenwoordigers van de media kunnen contact opnemen met onze woordvoerder:
Hans André de la Porte.

Onderstaande contact gegevens zijn alleen voor de pers:

Telefoonnummer: 06 463 869 68 of 06 533 859 25
E-mail: pers@eigenhuis.nl of h.andredelaporte@eigenhuis.nl

 

 

Overzicht recente persberichten

VEH: Ozb stijgt gematigd, maar niet overal

Geplaatst op 09 mrt 2017 , bijgewerkt 09 mrt 2017, 08:14

Huiseigenaren betalen dit jaar gemiddeld 1,88% meer aan onroerende zaakbelasting (ozb) dan vorig jaar. De meeste gemeenten beperken daarmee de jaarlijkse stijging van de belasting op de eigen woning. Maar niet iedere gemeente houdt zich in.

Huiseigenaren in het Limburgse Beesel worden geconfronteerd met een ozb-stijging van ruim 20%. Ook in Eindhoven, Hilvarenbeek, Stadskanaal en Scherpenzeel stijgt de ozb hard met ruim 14%. Voor deze gemeenten betekent de collectieve afspraak met minister Plasterk om de ozb maximaal 1,97% te laten stijgen geen belemmering om de eigen ozb fors op te schroeven. Vereniging Eigen Huis onderzocht in alle 388 gemeenten de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten die bestaan uit ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Ozb toppers en dalers

De ozb stijgt dit jaar het hardst in de Limburgse gemeente Beesel. Huiseigenaren betalen hier bijna 21% (gemiddeld € 44) meer dan vorig jaar. In Eindhoven, Hilvarenbeek, Stadskanaal en Scherpenzeel gaat de ozb met bijna 15% flink omhoog, daardoor betalen huiseigenaren in deze gemeenten dit jaar tussen de € 30 en € 44 meer belasting. In 156 gemeenten stijgt de OZB met meer dan 2% en in 99 gemeenten met meer dan 3%. In 75 van de onderzochte 392 gemeenten daalt de ozb. Grootste dalers zijn de gemeenten Waddinxveen en Wageningen met 10%. Landelijk gezien betalen huiseigenaren in Nederland dit jaar gemiddeld € 293 aan ozb. Vorig jaar was dat € 288.

Vereniging Eigen Huis vroeg gemeenten waar de ozb het meest is gestegen naar de reden voor de verhoging. De gemeenten Beesel en Scherpenzeel geven hiervoor echter geen verklaring, Eindhoven en Stadskanaal antwoorden dat het geld toe te voegen aan de algemene middelen of te gebruiken voor niet nader omschreven investeringen. Vereniging Eigen Huis vindt de verantwoording aan de burgers over deze belastingverhoging onder de maat. VEH directeur belangenbehartiging Rob Mulder: “Onderzoek onder leden van Vereniging Eigen Huis liet zien dat deze vorm van belastingheffing wel redelijk wordt gevonden, maar dat er grote ontevredenheid is als de ozb wordt gebruikt om gaten in de gemeentebegroting te dichten. Mensen vinden dat gemeenten veel beter moeten verantwoorden waaraan het opgehaalde geld wordt besteed. Huurders zouden moeten meebetalen aan de kosten van gemeentelijke voorzieningen waar iedereen van profiteert. Daarom pleit Vereniging Eigen Huis bij een volgend kabinet voor een beter, evenwichtiger systeem van lastenverdeling.” 

‘Jojo gemeenten’ bovenaan de lijstjes

Zoals ieder jaar zijn er ook nu weer gemeenten waar de woonlasten flink stijgen of dalen. Vrijwel altijd komt dat door het invoeren of juist afschaffen van een tijdelijke korting op de afvalstoffenheffing. Bij gemeenten die ene jaar kortingen invoeren en het jaar daarop weer afschaffen ontstaat een ‘jojo-beleid’. Zodra een korting wordt afgeschaft schiet die gemeente naar de top van de lijst met woonlastenstijgers. Dit jaar is dat het geval in de Zuid-Hollandse gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk. In Albrandswaard gaan de woonlasten met ruim 22% omhoog, wat voor meerpersoonshuishoudens (gezinnen) een gemiddelde lastenstijging betekent van bijna €157 ten opzichte van vorig jaar. In Ridderkerk stijgen de woonlasten door dezelfde oorzaak met bijna 20% omhoog, waardoor de uiteindelijke rekening dit jaar ongeveer € 110 duurder uitvalt. In Littenseradiel (Fr) dalen de woonlasten juist met €148 (23%) van 635 naar 486 euro doordat die gemeente haar inwoners dit jaar een eenmalige korting geeft op de afvalstoffenheffing. Als de korting volgend jaar vervalt kunnen de woonlasten daardoor weer omhoog schieten.

Onwenselijk

Vereniging Eigen Huis vindt een dergelijk gemeentelijk beleid onwenselijk en pleit voor een evenwichtige ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen. Rob Mulder: “Grote schommelingen, die ontstaan door het geven of juist afschaffen van kortingen, zorgen ervoor dat inwoners in die gemeenten geen idee hebben waar ze op moeten rekenen. Het ene jaar kan een gemeente goede sier te maken met een korting, maar het jaar daarop kan het zomaar zijn dat je dat cadeautje zelf weer terug betaalt. Daarom roepen we gemeenten en gemeenteraden op om hier direct mee op te houden.”

Verantwoording woonlastenonderzoek

Het woonlastenoverzicht van Vereniging Eigen Huis toont de ontwikkeling van de ozb, riool- en afvalstoffenheffing in alle 392 Nederlandse gemeenten. De vermelde cijfers zijn ons verstrekt door de gemeenten. De gemiddelde woningwaarden, die nodig zijn om de ozb-ontwikkeling in een gemeente te berekenen, zijn afkomstig van De Waarderingskamer. Deze toezichthouder controleert gemeenten op de juiste uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. Het onderzoek wordt in opdracht van Vereniging Eigen Huis uitgevoerd door Marlyse-Research.
Alle gegevens, zowel landelijk als per provincie, staan op de website van Vereniging Eigen Huis.

Meer informatie

Overzichten top 5 stijgers en dalers per provincie