Perscontact Vereniging Eigen Huis


Let op: Bent u geen vertegenwoordiger van de media maar heeft u vragen aan Vereniging Eigen Huis? Bel dan: 033-450 77 50

 

HansAndreDeLaPorte-bijgesneden2

Vereniging Eigen Huis staat de media graag te woord

Journalisten en andere vertegenwoordigers van de media kunnen contact opnemen met onze woordvoerder:
Hans André de la Porte.

Onderstaande contact gegevens zijn alleen voor de pers:

Telefoonnummer: 06 463 869 68 of 06 533 859 25
E-mail: pers@eigenhuis.nl of h.andredelaporte@eigenhuis.nl

 

 

Overzicht recente persberichten

VEH: Klimaatplan met veel voetangels en klemmen

Geplaatst op 21 dec 2018 , bijgewerkt 21 dec 2018, 16:49

De vandaag gepresenteerde voorlopige plannen voor de gebouwde omgeving vormen een goede basis, maar bevatten tegelijkertijd nog veel intenties en onzekerheden. Vooral de kosten voor huiseigenaren blijven nog een groot vraagteken. 

“Voor Vereniging Eigen Huis is het cruciaal dat de plannen onder aan de streep haalbaar en betaalbaar zijn, zodat iedereen kan mee doen. We zijn blij dat dit als uitgangspunt is opgenomen, de doorrekening zal dit moeten uitwijzen of dit wordt waargemaakt. Bovendien mogen de kosten van de energietransitie niet eenzijdig worden afgewenteld op consumenten. Pas als dat duidelijk is kan de vereniging een eindoordeel geven” zegt Cindy van de Velde, algemeen directeur Vereniging Eigen Huis. Er is nog veel tijd en inspanning nodig om de intenties en plannen uit te werken. Van de Velde: “Zo moet nog blijken of woonlastenneutraliteit waar wordt gemaakt en of er daadwerkelijk aantrekkelijke financieringsvormen gaan komen. Het ontwerp zit nog vol voetangels en klemmen.”

Gelijkblijvende woonlasten

Het ontwerp Klimaatakkoord schetst de contouren voor een grootschalige energietransitie die 4,2 miljoen huiseigenaren gaat raken. Vereniging Eigen Huis maakt zich hard dat de kosten van de verduurzaming van de woning niet hoger mogen zijn dan de besparing op de energienota. Verder zet de vereniging zich in voor gunstige financiële regelingen, subsidies en het betrekken en ontzorgen van bewoners bij de verduurzaming.

Wijkaanpak cruciaal

Er is gekozen voor een pragmatische wijkaanpak waarbij gemeenten en bewoners samen plannen maken om de wijk aardgasvrij te krijgen. Vereniging Eigen Huis is echter nog niet tevreden over de verankering van bewonersparticipatie in het ontwerp akkoord. Ook heeft de vereniging zich ingezet voor ‘spijt-vrije’ isolatiemaatregelen, zodat huiseigenaren die dit willen al eerder aan de slag kunnen. Aanvullende verplichtingen, zoals een CV-ketelverbod of een isolatieverplichting, zijn daarmee vooralsnog van de baan. 

Meer informatie