Perscontact Vereniging Eigen Huis


HansAndreDeLaPorte-bijgesneden2

Vereniging Eigen Huis staat de media graag te woord

Journalisten en andere vertegenwoordigers van de media kunnen contact opnemen met onze woordvoerder:
Hans André de la Porte.

Onderstaande contact gegevens zijn alleen voor de pers:

Telefoonnummer: 06 463 869 68 of 06 533 859 25
E-mail: pers@eigenhuis.nl of h.andredelaporte@eigenhuis.nl

 

 

Overzicht recente persberichten

OZB volgend jaar gemiddeld 1,3% omhoog

Geplaatst op 29 nov 2016 , bijgewerkt 02 dec 2016, 11:00

De onroerendezaakbelasting (ozb) die gemeenten opleggen aan huiseigenaren stijgt volgend jaar met gemiddeld 1,3 %. Daarmee blijft de gemiddelde belastinggroei onder het afgesproken maximum van 1,97 %. 

Na vijf jaar van bovenmatige stijgingen lijken gemeenten de afspraak over de ozb-verhoging nu wel na te komen. Toch stijgt deze belasting op de eigen woning in 32 gemeenten met meer dan 2 %. Dit blijkt uit het jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten in 109 van de 390 gemeenten.

OZB soms toch met dubbele cijfers omhoog

Zoals ieder jaar laat het onderzoek weer flinke uitschieters zien. Zo betaalt een huiseigenaar in Nijmegen volgend jaar gemiddeld € 510 aan ozb. Dat is maar liefst vier keer zo veel als in de gemeente Den Haag, waar de ozb gemiddeld € 127 bedraagt. Grootste stijger in de steekproef is de toch al dure gemeente Haren (Gr), waar de gemiddelde ozb-aanslag volgend jaar met 12 % omhoog gaat van € 378 naar € 423. Ommen verhoogt de ozb met 11 % van € 227 naar € 252 en Apeldoorn met bijna 8 % van € 295 naar € 319.

De ozb daalt volgend jaar in 29 van de onderzochte 109 gemeenten. Grootste dalers zijn de gemeenten Rijswijk en Mierlo* met 7 %. Landelijk gezien betalen huiseigenaren in Nederland volgend jaar gemiddeld € 276 aan ozb. Dit jaar was dat € 273.

Vrijblijvende ozb-afspraak voldoet niet

Voor gemeenten is de macronorm, een afspraak met het Rijk over de gemiddelde ozb-toename van alle gemeenten tezamen, niet meer dan een richtlijn die nauwelijks een rol lijkt te spelen bij het vaststellen van het eigen ozb-belastingtarief. De ozb-opbrengsten lijken in veel gemeenten een sluitpost te zijn om de begroting rond te krijgen, of worden gebruikt om verliezen en andere tegenvallers op te vangen. Vereniging Eigen Huis pleit daarom voor een bindende afspraak om de al jaren voorkomende onvoorspelbare ozb-stijgingen bij individuele gemeenten te beteugelen.

Pleidooi voor beter systeem

Directeur Rob Mulder: “Onderzoek onder leden van Vereniging Eigen Huis liet zien dat de huidige belastingheffing wel redelijk wordt gevonden, maar dat er grote ontevredenheid is als de ozb wordt gebruikt om gaten in de begroting te dichten. Verder vindt men dat gemeenten veel beter moeten verantwoorden waaraan het opgehaalde geld wordt besteed. Huurders zouden moeten meebetalen aan de kosten van gemeentelijke voorzieningen waar iedereen van profiteert. Het verhogen van de ozb als de waarde van woningen daalt, zoals in de afgelopen crisisjaren regelmatig is voorgekomen, wijst men massaal af. Daarom pleit Vereniging Eigen Huis bij een volgend kabinet voor een beter, evenwichtiger systeem van lastenverdeling.”

Riool- en afvalstoffenheffing veranderen nauwelijks

Een doorsnee woningbezitter betaalt volgend jaar gemiddeld € 724 aan ozb, riool- en afvalstoffenheffing. Dit jaar bedroegen deze gemeentelijke woonlasten gemiddeld € 722. 
De rioolheffing is in 2017 met gemiddeld € 210 vrijwel gelijk aan dit jaar, maar ook hier vallen enkele uitschieters op. Zo verhoogt de gemeente Den Bosch deze heffing met 13 % terwijl de gemeente Hillegom dezelfde lasten met 23 % verlaagt. 
Nijmegen zet het beleid voort om de kosten van het ophalen en verwerken van huisafval op te nemen in een hogere ozb, die wel door huiseigenaren maar niet door huurders wordt betaald. Hierdoor halveert de algemene afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bedraagt volgend jaar gemiddeld € 239. In de gemeente Bronckhorst stijgt deze heffing met 19 % van € 262 naar € 311 voor een gezinshuishouden.

Bekijk hier of de woonlasten van 2017 in uw gemeente bekend zijn
Steekproef woonlasten 2017

Update 2 december 2016
*De gemeente Mierlo heeft na publicatie van het onderzoek een wijziging in de door hen verstrekte gegevens doorgegeven. Door een aanpassing van de WOZ-waarden stijgt de onroerende zaakbelasting gemiddeld met 1,93 % in plaats van dat deze daalt met 7 %.