Provinciale Statenverkiezingen: 5 vragen

Op 20 maart zijn Provinciale Statenverkiezingen. Voor woningbezitters zijn er redenen genoeg om te stemmen. De Provinciale Statenverkiezingen in 5 vragen en antwoorden.

1. Waar kies je eigenlijk voor bij de Provinciale Statenverkiezingen?

Je kiest de vertegenwoordigers van je provincie – die stellen het beleid vast en controleren de uitvoering daarvan. Onder meer beleid rond wonen en duurzaamheid.

2. Wat heeft een provincie te maken met wonen?

Provincies spelen een rol bij alles van de verduurzaming van woningen tot de aanpak van het woningtekort. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het woningbouwprogramma, maar moeten bijvoorbeeld met hun provincie afstemmen waar wordt gebouwd. Hetzelfde geldt bij het plaatsen van windmolens of zonneparken. Stemmen geeft je dus een stem in de ruimtelijke ontwikkeling van je provincie, je woonomgeving. En je hebt invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

3. Waarom is dat relevant voor een huiseigenaar?

De Provinciale Staten kiezen op 27 mei 2019 de leden van de Eerste Kamer. Die beslissen of wetgeving die de Tweede Kamer maakt er inderdaad komt. De Eerste Kamer moet bijvoorbeeld nog stemmen over wetgeving rond het verduurzamen van de woning en over de omgevingswet.

4. Is dat de reden dat landelijke politici zich met deze verkiezingen bemoeien?

Ja. De Provinciale Statenverkiezingen geven een idee van hoe kiezers oordelen over de politiek van Tweede Kamer en kabinet. De verkiezingen kunnen ook praktische gevolgen krijgen voor het kabinet: de coalitie in de Tweede Kamer (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) heeft nu een (krappe) meerderheid in de Eerste Kamer. Dat maakt politieke besluitvorming makkelijker. Maar als de oppositie meer stemmen krijgt bij de Provinciale Statenverkiezingen, kan de coalitie die meerderheid verliezen.

5. Wat moet je nog meer weten?

Een week voor de verkiezingen wordt de doorrekening van het klimaatakkoord openbaar: een analyse van de voorstellen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en huizen te verduurzamen. Het kan je helpen je voorkeur te bepalen. Politieke partijen profileren zich daarmee. Het kabinet besluit overigens pas later welke voorstellen het overneemt.

Dit is een bewerkte versie van 'Een stem voor de provincie is ook een stem over duurzaamheid' uit Eigen Huis Magazine, editie maart 2019. Auteur: Ilse Akkermans.

Meer over de Provinciale Statenverkiezingen

Verkiezingen

Wat politici in Den Haag beslissen, heeft gevolgen voor onze leden. Wij zorgen dat onderwerpen die huiseigenaren raken op de politieke agenda komen. Onze rol in de politiek
Geplaatst 15/03 | Laatste update 15/03
Actueel

Verduurzaming belangrijkste verkiezingsthema bij huiseigenaren

Verduurzaming van de bestaande woningen is voor huiseigenaren het belangrijkste thema bij de provinciale statenverkiezing, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Lees meer › Nieuwsoverzicht