Op de valreep besparen?

10 financiële tips

Voor huiseigenaren gaat er in 2018 het nodige veranderen op financieel en fiscaal gebied. In bepaalde situaties is het goed om in 2017 nog in actie te komen, in andere gevallen is het beter om te wachten tot 2018. Met welke veranderingen kunt u rekening houden? Vereniging Eigen Huis geeft u 10 tips.

1. Controleer de WOZ-waarde

2. Kan uw renteopslag omlaag of vervallen?

3. Betaal hypotheekrente vooruit

4. Houd rekening met vermogensbelasting

5. Voorkom boeterente

6. Help uw kinderen met uw spaargeld

7. Maak gebruik van de restschuldregeling

8. Houd rekening met de leennormen

9. Hypotheek met NHG: wachten tot 2018?

10. NHG-hypotheek zonder overlijdensrisicoverzekering

1. Controleer de WOZ-waarde

Gemeenten zijn druk bezig met de WOZ-waardevaststelling voor 2018. In februari of maart 2018 vallen de definitieve WOZ-beschikking en OZB-aanslag op de mat. Maar veel gemeenten bieden nu al inzicht in de objectgegevens (oppervlakte, inhoud, ligging etc.) aan de hand waarvan ze de WOZ-waarde vaststellen. Ook geven sommige gemeenten al aan wat de WOZ-waarde volgend jaar wordt (de zogenoemde WOZ-voormelding). Is dat in uw gemeente het geval, kijk er dan nu al kritisch naar. Wie nu al fouten signaleert en aan de gemeente doorgeeft, bespaart tijd en kan belasting besparen. 

De Waarderingskamer, die gemeenten controleert en beoordeelt op de uitvoering van de Wet WOZ, voorspelt voor 2018 een gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van 5 tot 7 %, en in sommige regio’s een stijging van meer dan 10 %.

Lees meer over de WOZ-waarde

2. Kan uw renteopslag omlaag of vervallen?

Als de WOZ-waarde van uw woning hoger is dan uw hypotheek, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een lagere hypotheekrente. U vormt immers minder risico voor de bank, zodat een renteopslag omlaag kan of zelfs kan vervallen. Bespreek de mogelijkheden met uw bank of hypotheekadviseur.

3. Betaal hypotheekrente vooruit

Betaalt u de hypotheekrente vooruit tot 1 juli 2018, dan is dit bedrag nog aftrekbaar in 2017. Het voordeel: in 2017 geldt een hoger aftrektarief. Hoewel de Belastingdienst vooruitbetaling van rente goedkeurt, werken helaas niet veel banken hieraan mee. Bespreek de mogelijkheden met uw bank. Wie geen eigenwoningschuld heeft bij een bank, maar een onderhandse lening bij familie, kan de rente ook vooruitbetalen.

Let op: Betaalt u de hypotheekrente vooruit en heeft u in 2018 een hoger eigenwoningforfait dan aftrekbare hypotheekrente, dan heeft u geen recht op de aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld (Hillen-aftrek). 

4. Houd rekening met vermogensbelasting

1 januari 2018 is de waardepeildatum voor box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen). Dat betekent dat u op dat moment uw vermogen min de schulden moet opgeven voor de berekening van de inkomstenbelasting in box 3.

Houd hierbij rekening met het heffingsvrije vermogen. In 2018 bent u tot € 30.000 (voor fiscale partners € 60.000) geen belasting verschuldigd in box 3. Verwacht u die grens te overschrijden? Een aantal tips om de box 3-heffing te voorkomen of te verlagen:

  • Stel investeringen in energiebesparende maatregelen niet uit tot 2018.
  • Doe in 2017 een extra storting in uw kapitaalverzekering eigen woning. Raadpleeg hierbij altijd uw adviseur tot welk bedrag en onder welke voorwaarden dit is toegestaan.
  • Los af op uw hypotheek. Check bij uw hypotheekadviseur of bank tot welk bedrag u jaarlijks boetevrij mag aflossen.
  • Maak gebruik van de verruimde schenkvrijstellingen voor de eigen woning. Ouders mogen hun kinderen van hun achttiende tot veertigste verjaardag eenmalig een hoge schenking doen voor hun woning. Deze schenking is tot een bedrag van € 100.000 belastingvrij.
  • Overweegt u verhuur of verkoop van uw (voormalige) woning en verwacht u dat de opbrengst hoger is dan de nog af te lossen hypotheek, dan kan het verstandig zijn om de woning pas na 1 januari 2018 te verhuren of verkopen. U realiseert de overwaarde dan pas na 1 januari 2018 en betaalt hierover geen box 3-belasting in 2018. 

5. Voorkom boeterente

Overweegt u af te lossen op uw hypotheek, dan is het verstandig vooraf uw bank te raadplegen over welk bedrag u jaarlijks boetevrij mag aflossen. Wie een eenmalige belastingvrije schenking van ouders ontvangt, kan dit bedrag in drie jaartermijnen gebruiken voor aflossing om zo de boeterente (gedeeltelijk) te voorkomen. Ouders kunnen ook beslissen om gespreid over drie jaar te schenken.

6. Help uw kinderen met uw spaargeld 

Over uw spaargeld krijgt u op het moment weinig rente van de bank. Gaat uw kind een woning kopen? Overweeg dan te helpen met een lening. De lening moet wel zakelijk zijn opgesteld; uw zoon of dochter moet rente betalen en de lening aflossen. Om hierbij te helpen kunt u jaarlijks belastingvrij schenken

Hoe werkt geld lenen van familie?

7. Maak gebruik van de restschuldregeling

Per 1 januari 2018 vervalt de fiscale restschuldregeling. Dit houdt in dat de rente over een restschuld die in 2018 ontstaat, niet meer aftrekbaar is. Heeft u een hogere schuld dan de waarde van de woning? En overweegt u de woning te verkopen of permanent te gaan verhuren? Regel dat in 2017 om nog in aanmerking te komen voor de restschuldregeling. Let op: Bij verkoop moet u dan nog in 2017 de overdracht regelen bij de notaris.

Lees meer over een restschuld bij een NHG-hypotheek

Lees meer over verkopen met een restschuld

8. Houd rekening met de leennormen

In 2018 kunt u nog maar 100 % van de woningwaarde lenen, in 2017 is dat nog 101 %. Het is dus de moeite waard om te berekenen of u gebruik moet maken van de leennormen 2017 of 2018. Let wel: om voor de leennormen 2017 in aanmerking te komen, moet de bindende hypotheekofferte in 2017 zijn uitgebracht. Misschien komt er een overgangsregeling en kunt u ook begin januari nog gebruikmaken van de leennormen 2017. 

9. Hypotheek met NHG: wachten tot 2018?

Om in aanmerking te komen voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) mag de maximale koopsom van een woning in 2017 € 245.000 zijn, in 2018 wordt dat € 265.000. U kunt in 2018 dus een duurdere woning kopen en toch voor NHG in aanmerking komen. Bespreek met uw hypotheekadviseur of het voor u interessant is om met de bindende hypotheekofferte te wachten tot 2018.

Lees ook de blog 'NHG: dit verandert er in 2018'

10. NHG-hypotheek zonder overlijdensrisicoverzekering

Bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) komt in 2018 de eis van de overlijdensrisicoverzekering te vervallen. In 2017 moet voor het bedrag boven de 80 % van de woningwaarde een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten. 

NHG laat dit met ingang van 2018 vervallen om mensen die zich moeilijk kunnen verzekeren toch een kans op een hypotheek te geven. Voor bijvoorbeeld chronisch zieken of senioren is het vaak een worsteling om een overlijdensrisicoverzekering te krijgen. Misschien is het voor u interessant om gebruik te maken van de NHG-leennormen 2018. Overleg hierover met uw hypotheekadviseur.

Meer over de financiële veranderingen in 2018

Op de hoogte blijven? Check ons nieuwsoverzicht

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden