Subsidies voor VvE's 

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die energie willen besparen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Welke subsidies zijn er en hoe kunt u er aanspraak op maken? 

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

VvE’s krijgen subsidie als ze twee of meerdere energiebesparende maatregelen laten uitvoeren door een vakman. Onder deze energiebesparende maatregelen vallen spouwmuur-, gevel-, dak-, vloer- en bodemisolatie en hoog rendementsglas. Als de VvE al subsidie heeft gekregen voor een appartementencomplex, kan een appartementseigenaar zelf alleen nog voor aanvullende maatregelen subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt € 5 tot € 45 per vierkante meter. 

Subsidie voor advies en procesbegeleiding

Een VvE kan een bouwkundige inschakelen voor advies over installatietechnische en bouwkundige verbetermaatregelen in het gebouw. De bouwkundige maakt een adviesrapport.

VvE's die energiebesparende maatregelen willen nemen en niet goed weten waar ze moeten beginnen, kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om procesbegeleiding vragen. Een begeleider loodst de VvE door het besluitvormingstraject en zorgt dat de VvE aan het einde van het jaar twee energiebesparende maatregelen heeft genomen.

Voor het adviesrapport en de procesbegeleiding kan een VvE achteraf subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 75 % van het factuurbedrag, maar is nooit hoger dan het maximum subsidiebedrag. VvE’s krijgen deze subsidie alleen als ze minimaal twee energiebesparende maatregelen nemen. 

Aantal koopwoningen binnen de VvE Maximaal subsidiebedrag 
1 of 2 woningen € 500
3 of 4 woningen € 1000
4 of meer woningen € 1000 + € 100 per extra woning, met een maximum van € 2000

VvE's die verdergaande energiebesparende maatregelen nemen, kunnen meer subsidie aanvragen. Meer weten? Bekijk de aanvullende maatregelen en 'het zeer energiezuinige pakket'.

Subsidie voor duurzame energie

VvE's die een of meer warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels of pelletkachels kopen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Zij krijgen dan een deel van de investeringskosten terug.

Subsidie voor een meerjarenonderhoudsplan 

In een meerjarenonderhoudsplan (mjop) staat nauwkeurig wanneer welk onderhoud moet worden gedaan en hoeveel dat kost. VvE’s krijgen eenmalig subsidie als ze een adviesrapport van een bouwkundige en een mjop laten opstellen. De subsidie bedraagt 75 % van het factuurbedrag, maar is nooit hoger dan het maximum subsidiebedrag. Vereniging Eigen huis stelt meerjarenonderhoudsplannen op

Aantal koopwoningen binnen de VvE Maximaal subsidiebedrag 
1 of 2 woningen € 750
3 of 4 woningen € 1500
4 of meer woningen € 1500 + € 150 per extra woning, met een maximum van € 3450

Subsidie aanvragen 

VvE’s kunnen subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Binnen dertien weken horen aanvragers of de subsidie wordt toegekend. 

Vraag subsidie aan voor energiebesparende maatregelen, advies en procesbemiddeling en mjop's

Vraag subsidie aan voor duurzame energie

Energiesubsidiewijzer

Bekijk met de Energiesubsidiewijzer of er in uw gemeente of provincie nog andere energiesubsidies worden verstrekt.