Heb ik een woekerpolis?

In de afgelopen jaren hebben verzekeraars hun verzekeringsportefeuilles getoetst en hun klanten in een brief laten weten of zij kostencompensatie krijgen en zo ja, hoeveel. Heb je een dergelijke brief ontvangen? Dan heb je een woekerpolis.

Heb ik recht op compensatie?

Uit de correspondentie van je verzekeraar moet blijken of je recht hebt op compensatie. Er bestaan een aantal compensatieregelingen. Deze regelingen gelden alleen voor beleggingsverzekeringen die voor 1 januari 2008 zijn gestart en minimaal vijf jaar hebben gelopen of door overlijden eerder zijn beëindigd. Vanaf 2008 zijn er namelijk strengere regels gekomen omtrent de kosten. 

Is de verzekering al beëindigd? Dan keren verzekeraars de compensatie in één keer uit. Bij een lopende beleggingsverzekering ontvang je de compensatie als eenmalige storting plus periodieke bijstortingen in het beleggingsgedeelte van je polis. 

Meer over de belangrijkste compensatieregelingen

Wat kan ik zelf doen? 

  • Check in de lijst van klachteninstituut Kifid of je een beleggingsverzekering hebt.
  • Controleer of het om een woekerpolis gaat. Je hebt dan een brief van je verzekeraar ontvangen. Veel individuele beleggingsverzekeringen die vóór 1 januari 2008 zijn gestart zijn woekerpolissen.
  • Kijk op de website van je verzekeraar. De meeste verzekeraars bieden een rekenhulp waarmee je kunt uitrekenen of de polis straks voldoende opbrengt. Op de website staat ook of er nog aanvullende compensatieregelingen zijn. En of je je daarvoor moet aanmelden voor een bepaalde datum.    
  • Voorkom dat je klacht verjaart. Lees meer over verjaring.  
  • Maak gebruik van het hersteladvies. De adviseur die het product destijds aan jou heeft verkocht, moet dit hersteladvies gratis geven. Dit geldt ook voor de adviseur die de portefeuille van je vorige adviseur heeft overgenomen. Je kunt ook gebruikmaken van het Loket hersteladvies beleggingsverzekeringen.
  • Is het onzeker of je jouw hypotheek straks wel kunt aflossen? Maak dan een afspraak met je hypotheekadviseur en bespreek de mogelijkheden. Bijvoorbeeld omzetting van je hypotheekvorm of extra aflossen. Je kunt ook terecht bij Eigen Huis Hypotheekadvies

Vereniging Eigen Huis en de woekerpolisaffaire  

Vereniging Eigen Huis vormde van 2006 tot en met 2016 samen met de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en enkele advocaten de Stichting Verliespolis. Stichting Verliespolis heeft (samen met zusterorganisatie Stichting Woekerpolisclaim) collectieve akkoorden voor kostencompensatie gesloten met zes grote en twee kleinere verzekeraars. Deze akkoorden zijn het breekijzer geworden voor het grootste financiële schandaal in Nederland tot nu toe. Op 2 december 2016 is de Stichting opgeheven. De controletaken zijn overgenomen door Vereniging Eigen Huis en VEB. 

Vereniging Eigen huis maakt geen deel uit van de claimstichtingen die momenteel actief zijn. Lees meer over de woekerpoliszaak tegen Nationale Nederlanden.

Afspraken over goedkopere alternatieven

De politiek en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben zich ook met de woekerpolisaffaire bemoeid. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt. Verzekeraars moeten hun klanten goedkopere alternatieven bieden om zo de kosten te drukken. Bijvoorbeeld belegging in andere beleggingsfondsen of verandering van de overlijdensrisicodekking. De AFM ziet erop toe dat verzekeraars hun klanten actief benaderen om te bekijken of de opbrengst van de polis verbeterd kan worden.