Appartement kopen

Het kopen van een appartement verschilt op een aantal punten van het kopen van een eengezinswoning. Wie een eengezinswoning koopt, is eigenaar van het hele huis. Bij het kopen van een appartement koopt u een appartementsrecht.

Het appartementsrecht is het recht om het appartement te bewonen en bijvoorbeeld een berging of parkeerplaats te gebruiken. Dit heet het exclusieve gebruiksrecht. Wie een appartement koopt, is mede-eigenaar van het hele gebouw. Hieronder vallen ook de ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik (denk aan het trappenhuis) en gemeenschappelijke zaken, zoals het dak.

Bij het wonen in een appartement hoort het verplichte en automatische lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Dit lidmaatschap is niet vrijblijvend en kan niet opgezegd worden. Pas wanneer u geen eigenaar meer bent, bent u lid af van de VvE. De VvE behartigt de belangen van de gemeenschappelijke eigenaren.

Naast het koopcontract en de eigendomsakte heeft u bij het kopen van een appartement te maken met een splitsingsakte, splitsingsreglement, splitsingstekening en eventueel huishoudelijk reglement. Bekijk ons voorbeeld koopovereenkomst appartementsrecht.

Splitsingsakte

De splitsingsakte, opgesteld door een notaris, vertelt hoe het pand is ‘opgesplitst’ en wie waar recht op heeft (de appartementsrechten). In de splitsingsakte moet staan:

 • De locatie van het gebouw en de grond.
 • Een omschrijving van wat er allemaal bij het gebouw hoort, en welke delen gemeenschappelijk zijn en welke privé.
 • Hoe de appartementsrechten bij het Kadaster zijn vastgelegd en wie de appartementseigenaar is.
 • Welk splitsingsreglement van toepassing is.

  Splitsingsreglement

  Het splitsingsreglement van de VvE is een onderdeel van de splitsingsakte en bepaalt de rechten en plichten van de Vereniging van Eigenaars (VvE) en de verschillende appartementseigenaren. In het splitsingsreglement moeten onder meer bepalingen staan over:

  • De kosten en schulden die voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaren komen.
  • Het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en zaken.
  • Hoe het gebouw verzekerd is.
  • De oprichting en statuten van de VvE.
  • Welk aantal stemmen iedere appartementseigenaar heeft.

  Er bestaan vier versies van modelsplitsingsreglementen: uit 1973, 1983, 1992 en 2006

  Huishoudelijk reglement

  Wie een appartement koopt, kan te maken krijgen met een huishoudelijk reglement. Zo'n reglement is niet verplicht. In een huishoudelijk reglement staan de leefregels die de eigenaren met elkaar hebben afgesproken. Voorbeelden hiervan zijn afspraken over het leggen van harde vloeren (in verband met geluidsoverlast) of over het niet ophangen van de was aan de voorzijde van het gebouw. De regels in het huishoudelijk reglement zijn bedoeld om het appartement er goed uit te laten zien en het woonplezier van de bewoners te vergroten.

  De regels in een huishoudelijk reglement mogen slechts aanvullend zijn op het splitsingsreglement. 

  Mag de VvE een verbod om huisdieren te houden opnemen in het huishoudelijk reglement?

   

  Bestaand appartement kopen: waar let u op?

  Als koper heeft u een onderzoeksplicht. Van u wordt verwacht dat u zowel de bouwkundige als de juridische staat van de woning onderzoekt.

  Voor onderzoek naar eventuele bouwkundige gebreken kunt u een bouwkundige inschakelen die een keuringsrapport opmaakt. Met zo’n keuringsrapport is het makkelijker om – indien nodig – aan te tonen dat u aan de onderzoeksplicht heeft voldaan.

  Bij het kopen van een appartement zijn er een aantal specifieke zaken waar u op moet letten.

  Check onze aandachtspunten

  Geluidsoverlast

  Een appartement gekocht en last van de buren of de lift?

  Geluidsoverlast uitgelegd
  Sta ook sterker met bijna 750.000 leden