Appartement kopen

Het kopen van een appartement verschilt op een aantal punten van het kopen van een eengezinswoning. Wie een eengezinswoning koopt, is eigenaar van het hele huis. Bij het kopen van een appartement koopt u een appartementsrecht.

Download ook ons e-book 'Appartement kopen'.

Wat is een appartementsrecht?

Het appartementsrecht is het recht om het appartement te bewonen en bijvoorbeeld een berging of parkeerplaats te gebruiken. Dit heet het exclusieve gebruiksrecht. Wie een appartement koopt, is mede-eigenaar van het hele gebouw. Hieronder vallen ook de ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik (denk aan het trappenhuis) en gemeenschappelijke zaken, zoals het dak.

Verplicht lid van de VvE

Bij het wonen in een appartement hoort het verplichte en automatische lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Dit lidmaatschap is niet vrijblijvend en kan niet opgezegd worden. Pas wanneer je geen eigenaar meer bent, ben je lid af van de VvE. De VvE behartigt de belangen van de gemeenschappelijke eigenaren.

Voorbeeld koopovereenkomst

Ga je een appartement kopen? Gebruik ons voorbeeld van een koopovereenkomst:

Koopovereenkomst appartementsrecht (model 2018)
Toelichting koopovereenkomst appartementsrecht (model 2018)
Ontvangstbevestiging bij koopovereenkomst (model 2018)

Naast het koopcontract en de eigendomsakte heb je bij het kopen van een appartement te maken met een:
 • Splitsingsakte
 • Splitsingsreglement
 • Splitsingstekening
 • Huishoudelijk reglement (niet verplicht)

Splitsingsakte

De splitsingsakte, opgesteld door een notaris, vertelt hoe het pand is ‘opgesplitst’ en wie waar recht op heeft (de appartementsrechten). In de splitsingsakte moet staan:

 • De locatie van het gebouw en de grond.
 • Een omschrijving van wat er allemaal bij het gebouw hoort, en welke delen gemeenschappelijk zijn en welke privé.
 • Hoe de appartementsrechten bij het Kadaster zijn vastgelegd en wie de appartementseigenaar is.
 • Welk splitsingsreglement van toepassing is.

  Splitsingsreglement

  Het splitsingsreglement van de VvE is een onderdeel van de splitsingsakte en bepaalt de rechten en plichten van de Vereniging van Eigenaars (VvE) en de verschillende appartementseigenaren. In het splitsingsreglement moeten onder meer bepalingen staan over:

  • de kosten en schulden die voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaren komen;
  • het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en zaken;
  • hoe het gebouw verzekerd is;
  • de oprichting en statuten van de VvE;
  • welk aantal stemmen iedere appartementseigenaar heeft.

  Modelsplitsingsreglement

  Een VvE kan in de splitsingsakte verwijzen naar een modelsplitsingsreglement. Een nieuwe VvE kiest meestal voor het meest recente exemplaar. Omdat oudere reglementen niet vervallen zodra de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie een nieuwe publiceert, bestaan er vijf versies naast elkaar: reglementen uit 1973198319922006 en 2017

  Het nieuwste modelreglement, uit 2017, is gebaseerd op dat van 2006. Belangrijke aanvullingen zijn regels over oplaadpunten voor elektrische auto’s en hoe VvE’s moeten sparen voor onderhoud.

  Een nieuw modelreglement geldt dus niet automatisch voor bestaande VvE’s. Als een VvE het nieuwe reglement wil gebruiken, moet een notaris of gespecialiseerd advocaat de splitsingsakte wijzigen.

  Huishoudelijk reglement

  Wie een appartement koopt, kan te maken krijgen met een huishoudelijk reglement. Zo'n reglement is niet verplicht. In een huishoudelijk reglement staan de leefregels die de eigenaren met elkaar hebben afgesproken. Voorbeelden hiervan zijn afspraken over het leggen van harde vloeren (in verband met geluidsoverlast) of over het niet ophangen van de was aan de voorzijde van het gebouw.

  De regels in het huishoudelijk reglement zijn bedoeld om het appartement er goed uit te laten zien en het woonplezier van de bewoners te vergroten. De regels in een huishoudelijk reglement mogen slechts aanvullend zijn op het splitsingsreglement. 

  Mag de VvE een verbod om huisdieren te houden opnemen in het huishoudelijk reglement?