Geluidsoverlast

Woon je in een appartement en heb je te maken met geluidsoverlast? Onderzoek dan, bij voorkeur samen met de buren, wat de oorzaak van de geluidsoverlast is. Er is een verschil tussen luchtgeluid en contactgeluid.

Geluidsoverlast door luchttrillingen

Bij overlast door luchtgeluid wordt de lucht rechtstreeks in trilling gebracht. De lucht verplaatst zich via naden en kieren. Denk aan stemmen, muziek, ruis, blaffende honden en geluid van apparaten. Luchtgeluid is goed te lokaliseren. Als duidelijk is uit welke richting het komt, kun je kijken of er bepaalde gaten en kieren zijn die afgedicht moeten worden.

Geluidsoverlast door contact

Bij overlast door contactgeluid gaat de constructie trillen. Het geluid verplaatst zich via de constructie door het gebouw. Denk aan bonzen, dreunen of getik. Pak contactgeluid bij de bron aan. De bron moet geen starre verbinding maken met de constructie. Plaats (harde) vloerbedekking bijvoorbeeld niet rechtstreeks op de constructie, maar op een geluiddempende ondervloer.

Geluidsoverlast oplossen

Probeer samen met de buren een oplossing te bedenken voor de geluidsoverlast en maak goede afspraken. Denk aan de volgende punten: 

  • Leg gemaakte afspraken vast in een brief. Stuur een kopie van deze brief naar het bestuur van de Vereniging van Eigenaars (VvE).
  • Wanneer afspraken maken niet lukt, schakel dan de VvE of een buurtbemiddelaar in.
  • Blijft de geluidsoverlast, meld dit dan bij de VvE, politie of gemeente. De meldingen zijn belangrijk voor dossiervorming, om eventuele vervolgstappen te laten slagen.
  • Verzamel bewijs, bijvoorbeeld door video-opnames te maken en een logboek bij te houden.

De VvE kan de overlastgever een waarschuwing en een boete opleggen. Een andere, verstrekkende maatregel is dat de VvE de overlastgever verbiedt gebruik te maken van zijn appartement.

De Eerste Kamer heeft het 'wetsvoorstel aanpak woonoverlast' aangenomen (ook wel de Asowet). Zodra deze wet in werking treedt, kan de overlastgever beter worden aangepakt, bijvoorbeeld met een boete.

Meer over geluidsoverlast