Bestuur VvE

Het VvE-bestuur heeft de taak om de VvE te beheren. Dat houdt in: de financiën op orde houden en zorgen dat de besluiten worden uitgevoerd.

Belangrijke taken van het bestuur zijn bijvoorbeeld de VvE-bijdragen incasseren, de verzekeringen sluiten en de begroting opstellen. 

Beheer uitbesteden

De vergadering bepaalt wie het bestuur op zich neemt. Dat kan een appartementseigenaar zijn of de VvE kan het beheer (deels) uitbesteden aan een professionele beheerder. Bijvoorbeeld een beheermaatschappij. De kosten voor het uitbesteden hangen af van de werkzaamheden die uw VvE uitbesteedt en de grootte van de VvE. De vereniging controleert dan de externe beheerder. De voorzitter van de VvE is dan meestal contactpersoon. Een beheerder kan ook de bestuurder zijn als de VvE-leden dit in de vergadering hebben besloten of als dit in een overeenkomst staat tussen de beheerder en de VvE. Er bestaat geen keurmerk voor beheermaatschappijen waarbij op grote schaal beheerders zijn aangesloten. Ook mag iedereen zich beheerder noemen. 

7 Tips om een goede VvE-beheerder te vinden

  1. Bekijk welke beheerders in uw regio werken en vraag aan andere VvE's of zij een kantoor kunnen aanraden.
  2. Als u een aantal kantoren heeft gevonden, maak dan een voorselectie van ongeveer zes beheerders.
  3. Stel vast welke diensten u nodig heeft.
  4. Vraag vrijblijvende offertes op en bekijk of de offerte toegespitst is op uw situatie. Spreek met de beheerder af dat de offerteprijs in ieder geval geldt tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
  5. Nodig drie beheerders uit en zorg dat er tijdens het gesprek meerdere mensen aanwezig zijn, bijvoorbeeld bestuursleden.
  6. Stel veel vragen aan de beheerder.
  7. Als u voorkeur heeft voor een beheerder, ga dan langs bij het kantoor. Zo krijgt u een beter beeld van de organisatie.

Geschillencommissie voor VvE's

Als er een geschil ontstaat tussen het VvE-bestuur en de beheerder, dan kunnen VvE's sinds 1 april 2013 terecht bij de Geschillencommissie VvE Management.  

Inschrijving Kamer van Koophandel

Iedere VvE moet zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Op de KvK-website vindt u een inschrijfformulier en informatie over de papieren die u hiervoor nodig heeft. Wijzigt het bestuur van uw VvE, dan moet u dit doorgeven aan de KvK. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel kost eenmalig € 50. 

Bestuur ontslaan

Volgens de meeste statuten kunt u een bestuur op elk moment schorsen of ontslaan. Hiervoor is wel een meerderheid van de stemmen in de vergadering van eigenaren nodig.

Het kan zijn dat er een opzegtermijn geldt bij ontslag. Dit is vooral bij een professionele bestuurder. De VvE moet de bestuurder dan tijdens deze termijn doorbetalen. Als de bestuurder een wanprestatie heeft geleverd geldt de opzegtermijn niet. De VvE moet dan de overeenkomst ontbinden in plaats van opzeggen. De VvE-leden moeten dan wel de bestuurder schriftelijk in gebreke hebben gesteld en hem een redelijke termijn hebben gegeven om alsnog aan de overeenkomst te voldoen.