Samenstelling VvE

Appartementseigenaren zitten verplicht in een Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE bestaat uit verschillende organen:

  • De vergadering van eigenaren
  • Het bestuur
  • De commissies

De vergadering van eigenaren

Dit is een soort ledenvergadering van alle appartementseigenaren. Hier worden besluiten genomen over bijvoorbeeld de hoogte van de servicekosten en regels voor gebruik van de gemeenschappelijke ruimte. Voor de goedkeuring van een besluit is de meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig (minimaal de helft + 1). Gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt vaak gebruikt voor belangrijke besluiten. Gekwalificeerd houdt in dat de meerderheid van stemmen aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om een besluit goed te keuren. Twee verschillende voorwaarden worden gehanteerd: vaak een verhoogd quorum en een verhoogde meerderheid. Bijvoorbeeld: een besluit moet worden genomen met tweederde meerderheid (verhoogde meerderheid) en in de vergadering waarin het besluit wordt genomen moet minimaal tweederde van het totaal aantal stemmen aanwezig zijn (verhoogd quorum). Voor welke besluiten dat geldt, staat in het splitsingsreglement. De besluiten mogen niet ingaan tegen bijvoorbeeld het splitsingsreglement.

De vergadering wordt geleid door de voorzitter. De VvE-leden benoemen de voorzitter in de vergadering en kunnen deze ook in een vergadering weer ontslaan. De voorzitter maakt meestal ook de agenda voor de vergadering en stelt de notulen op.

Iedere eigenaar heeft stemrecht in de vergadering. In het splitsingsreglement kan staan dat de ene eigenaar meer stemmen heeft dan de andere. Bijvoorbeeld als deze een groter appartement heeft. 

Het bestuur

De hoofdtaken van het bestuur zijn:

  • Servicekosten innen
  • Ervoor zorgen dat de besluiten uit de vergadering worden uitgevoerd.  

De commissies

Vooral grote VvE’s hebben commissies. Bijvoorbeeld een kas- en onderhoudscommissie. Commissies hebben meestal een voorbereidende of controlerende taak. Ze zijn niet uitvoerend en kunnen geen afspraken maken met derden.

VVE-organogram