Slapende VvE activeren

Een VvE slaapt als er bijvoorbeeld niet wordt vergaderd, de eigenaren geen geld voor onderhoud opzij zetten of als er geen opstalverzekering is voor het appartementencomplex. Een actieve VvE kan de waarde van appartementen positief beïnvloeden. Gebruik ons stappenplan om de VvE nieuw leven in te blazen.

Als de VvE slaapt, kan het zijn dat u bijvoorbeeld plotseling geld moet storten voor groot onderhoud. U kunt de VvE wakker schudden met het volgende stappenplan:

1. Verzamel informatie

Zoek de volgende papieren bij elkaar:

2. Maak een actieplan met de volgende punten 

 • Benoem een bestuur (in eigen beheer of via een beheerderskantoor).
 • Stel een voorzitter aan.
 • Benoem eventueel een kascomissie (en andere commissies, zoals een technische commissie).
 • Regel verzekeringen voor de VvE.
 • Schrijf de VvE in bij de Kamer van Koophandel.
 • Open een zakelijke rekening op naam van de VvE.

3. Neem contact op met uw mede-eigenaren

Bespreek uw ideeën met een paar bewoners voordat u alle eigenaren inlicht. Het kan zijn dat uw plan of idee zich zo vanzelf verspreidt door mond-op-mond-reclame. Onderneem (daarna) het volgende:

 • Stel een enquête op om de interesse van mede-eigenaren te wekken.
 • Stel een agenda op voor de vergadering. U geeft zo een idee van wat er besproken wordt.
 • Nodig de bewoners uit voor een vergadering.

4. Plan twee vergaderingen

In de eerste vergadering licht u voorstellen uit de agenda toe. Tijdens de tweede vergadering besluit de VvE over de onderwerpen die eerder zijn besproken. De eigenaren hebben vragen kunnen stellen over de voorstellen.

 • Verstuur de agenda voor de vergadering minstens 2 weken voor de geplande vergadering.
 • Maak notulen van de vergadering, of laat dit doen. Alle mede-eigenaren (ook zij die niet op de vergadering waren) krijgen deze notulen.
 • Lees de aandachtspunten over een vergadering.

5. Houd de VvE wakker

 • Vergader minimaal één keer per jaar.
 • Bespreek in ieder geval de begroting voor het komende jaar. Daarnaast legt de bestuurder verantwoording af over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar.