Verplichtingen VvE

Als u eigenaar bent van een appartement, moet u met de andere eigenaren in het appartementencomplex een Vereniging van Eigenaren (VvE) hebben. Een VvE:

De VvE-vergadering

In het splitsingsreglement staat meestal dat een VvE minimaal één keer per jaar moet vergaderen (binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar). In de akte of het reglement staan ook de regels voor de VvE-vergadering. Bijvoorbeeld hoeveel mensen aanwezig moeten zijn op de vergadering en hoe de uitnodigingen moeten worden verstuurd.

Wat doet de VvE-vergadering?

  • Alle besluiten nemen.
  • Het exploitatie-overzicht en de balans bespreken.
  • De begroting van het komende jaar vaststellen.
  • De servicekosten van het komende jaar vaststellen.

VvE-vergadering organiseren

De uitnodiging voor de vergadering moet minimaal 15 dagen (afhankelijk van uw splitsingsakte en splitsingsreglement) vantevoren schriftelijk worden verstuurd. Na de vergadering krijgen de VvE-leden de notulen.

VvE-leden kunnen ook zelf een vergadering bijeenroepen. Degenen die de vergadering aanvragen moeten wel minimaal 10 % van de stemmen vertegenwoordigen. U vraagt de vergadering aan bij de bestuurder. Als het bestuur niet voldoet aan het verzoek, mogen u en of de andere VvE-leden zelf een vergadering houden. Kijk voor de termijn waarbinnen het bestuur moet reageren in het splitsingsreglement.

Volmacht voor vergadering

Wie een VvE-vergadering niet kan bijwonen, mag een gemachtigde tijdens de vergadering namens hem/haar een stem laten uitbrengen. Sommige splitsingsreglementen schrijven voor aan wie een volmacht mag worden gegeven. Als hierover geen afspraken zijn gemaakt, kan de volmacht aan iedereen worden gegeven.

Aandachtspunten VvE-vergadering

Reservefonds

Uit het reservefonds worden grote onderhoudswerkzaamheden betaald, zoals reparaties aan het dak. VvE's zijn al sinds 2008 verplicht geld te reserveren voor onderhoud. Alleen is die plicht nogal vrijblijvend. Er is nooit wettelijk vastgelegd hoeveel geld ze apart moeten houden. Minister Blok (Wonen) wil daarom dat VvE's vanaf januari 2017 elk jaar minimaal 0,5 % van de herbouwwaarde van het appartementengebouw in een reservefonds stoppen, of voor onderhoud sparen aan de hand van een Meerjarenonderhoudsplanning

Inschrijving Kamer van Koophandel

Iedere VvE moet zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Op de KvK-website vindt u een inschrijfformulier en informatie over de papieren die u hiervoor nodig heeft. Wijzigt het bestuur van uw VvE, dan moet u dit doorgeven aan de KvK. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel kost eenmalig € 50.