Appartement kopen: tips

Als u een huis of appartement koopt, heeft u een onderzoeksplicht. Naast de algemene aandachtspunten bij de koop van een huis zijn er voor een appartement specifieke aandachtspunten. Deze punten vindt u ook op onze VvE-checklist

VvE-checklist

Controleer als u een appartement koopt vooraf de volgende punten:

 • Hoe functioneert de VvE?
 • Hoe hoog zijn de servicekosten?
 • Is er een onderhoudsplan voor het complex?
 • Hoe is de staat van onderhoud van het gebouw?
 • Bouwt de VvE vermogen op in een reservefonds voor bijvoorbeeld groot onderhoud?
 • Heeft de VvE een collectieve opstalverzekering?

U vindt de punten uitgebreid terug op onze VvE-checklist

Meer informatie over appartementen kopen vindt u ook op Rijksoverheid.nl. Onder 'Documenten en publicaties' staat de brochure 'Voordat u een appartement koopt'. 

Andere instanties in de VvE

Soms heeft een woningbouwvereniging een meerderheid van de stemmen in de VvE. Bewoners kunnen dan worden weggestemd. Zij hebben andere belangen dan de bewoners. 

Betaalachterstand vorige eigenaar

De notaris moet bij de overdracht melden of de vorige eigenaar de VvE nog geld verschuldigd is. Het bestuur geeft dit aan in een verklaring bij de akte. U bent als koper alleen aansprakelijk voor het bedrag dat de notaris heeft gemeld.  

Slapende of actieve VvE?

De Vereniging van Eigenaren (VvE) zorgt onder meer voor onderhoud van gemeenschappelijke ruimten. Een slapende oftewel niet-actieve VvE kan problematisch zijn. De VvE vergadert dan niet of nauwelijks en legt geen geld opzij voor (groot) onderhoud. Het kan zijn dat u als eigenaar dan plotseling een hoog bedrag moet bijleggen voor noodzakelijk onderhoud.

Stappenplan slapende VvE’s

Servicekosten

Iedere appartementseigenaar betaalt servicekosten. Die worden gebruikt voor:

 • Gemeenschappelijke uitgaven, zoals verzekeringen en schoonmaakkosten.
 • Groot onderhoud.

Hoe hoog de servicekosten zijn, hangt af van:

 • De leeftijd van het gebouw
 • De staat van onderhoud 
 • De voorzieningen, zoals een lift of een gemeenschappelijke tuin.

Overschot op de begroting

In het splitsingsreglement staat vaak een artikel over overschot op de begroting. Er is dan in een jaar geld over uit alle servicekosten. Overschotbedragen kunnen worden teruggestort tenzij de VvE-leden anders besluiten in een vergadering. VvE-leden kunnen het overschot ook storten in een reservefonds. 

Koolmonoxide in appartementen

Uit onderzoek van de overheid blijkt dat leidingen voor ventilatie- en gasafvoer in sommige gebouwen zijn doorgeroest. Hierdoor kan er koolmonoxide in appartementen komen. Het gaat vooral om middenhoog gebouwen (3-5 lagen) uit de bouwperiode 1970-1995.