Onderhoud appartement

Als u een appartement heeft, bent u samen met de andere eigenaren verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Onderhoud gebeurt via de Vereniging van Eigenaren (VvE).

In het splitsingsreglement staat welke onderdelen van het gebouw de VvE moet onderhouden.

Onderhoudsplan opstellen

Om te bepalen hoeveel geld de VvE moet reserveren voor groot onderhoud, stelt zij een onderhoudsplan op. Dit kan de VvE zelf doen of laten doen.

Zelf onderhoudsplan opstellen

  • Breng de staat van het gebouw in kaart. Let hierbij onder meer op kritische onderdelen zoals het platte dak, de kozijnen en de staat van het schilderwerk. 
  • Ga de levensduur van de materialen van het gebouw na.
  • Bereken bijvoorbeeld via de VvE-onderhoudsmeter van de Rijksoverheid hoeveel geld uw VvE jaarlijks nodig heeft.
  • Herhaal de inspectie na 3 jaar.

Onderhoudsplan laten opstellen 

Uw VvE kan een meerjarenonderhoudsplanning (mjop) laten opstellen door Vereniging Eigen Huis. Via dit plan krijgt de VvE inzicht in de kosten voor onderhoud op lange en korte termijn. Zo weet u wat u maandelijks of jaarlijks moet sparen.  

Reservefonds

Elke VvE is verplicht een reservefonds aan te leggen. Uit dit fonds betaalt de VvE kosten die niet jaarlijks voorkomen, zoals groot onderhoud. Het reservefonds voorkomt dat eigenaren grote uitgaven voor bijvoorbeeld gevelrestauratie of dakreparatie in één keer moeten betalen. Een minimumbedrag in het reservefonds was nooit verplicht, maar minister Blok voor Wonen wil met nieuwe wetgeving hier verandering in brengen.

Om een goede indicatie te krijgen kan uw VvE een meerjarenonderhoudsplanning laten maken.

Gedwongen onderhoud

Als de VvE het appartementencomplex niet goed heeft onderhouden, kan de gemeente eisen dat de VvE dat alsnog doet. Weigert de VvE dit, dan kan de gemeente het onderhoud laten uitvoeren op kosten van de VvE.

Onderhoud uitbesteden

Het kan zijn dat uw VvE het onderhoud (deels) uitbesteedt. Besteedt uw VvE het onderhoud volledig uit, laat het gebouw dan vooraf bouwtechnisch keuren.

Tips bij inschakelen vakman en/of leverancier:

  • Vraag meedere offertes op. Geef duidelijk aan om welke werkzaamheden het gaat en welke kwaliteit het materiaal moet hebben. Zo kunt u de offertes goed vergelijken.
  • Kies een vakman of leverancier die aangesloten is bij een branche-organisatie en consumentvriendelijke voorwaarden heeft.
  • Leg de afspraken schriftelijk vast.

Plan het onderhoud

Heeft uw VvE het onderhoud goed geregeld?

Meerjarenonderhoudsplan